IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Loopkevers en zandloopkevers
Desender, K. (2004). Loopkevers en zandloopkevers, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 252-271
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 
  • Desender, K., meer

Abstract
    Zandloop- en loopkevers behoren tot de meest populaire, soortenrijke en best bestudeerde ongewervelden, ook in Vlaanderen. Typische soorten voor de kustduinen zijn vooral gebonden aan zandige dynamische habitats [helmduinen, heel jonge duinpannen] en aan droge graslanden en mosduinen [grijze duinen]. Stenotope soorten van schorren komen eveneens langs de kust voor. In totaal kunnen aldus 65 loopkeversoorten gekarakteriseerd worden als specifiek voor de duinregio. E~n derde van deze soorten gaat recent significant achteruit, terwijl slechts twee soorten toenemen in Vlaanderen. In de duinstreek voeren we ook langetermijnonderzoek uit naar diversiteit, populatiedynamiek en ecologische en genetiche effecten van habitatfragmentatie. Daaruit blijkt dat een hoge jaar-tot-jaar turnover de loopkevergemeenschappen kenmerkt, en dat de helft van de soorten als migranten getypeerd kunnen worden. Typische soorten blijven aanwezig, hoewel hun densiteit sterke schommelingen kan vertonen tussen jaren. Habitatfragmentatie bevoordeligt de invasie van atypische soorten; op grotere schaal is genetische differentiatie reeds merkbaar.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur