IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [65715]
Landslakken
Devriese, H.; Vercoutere, B.; Van Loen, H. (2004). Landslakken, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 344-365
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Devriese, H.
  • Vercoutere, B., meer
  • Van Loen, H., meer

Abstract
    De kustduinen vormen binnen Vlaanderen een belangrijke habitat voor landslakken. In totaal werden 77 soorten ooit waargenomen in de kustzone; drie vierden van de totale Vlaamse landslakkenfauna. Dit hoog aandeel weerspiegelt zich eveneens in de kustspecificiteit van deze organismengroep; bijna 10% van de landslakken in Vlaanderen wordt nagenoeg uitsluitend aan de kust gevonden. De kalkrijkdom van duinbodems vormt hiervoor een belangrijke verklarende factor maar ook droogte is een cruciaal milieukenmerk. De dikke witte huisjes, opvallend bij de meeste kustspecifieke Helicidae, vormen een aanpassing aan deze stressfactor.De samenstelling van de landslakkenfauna is in de loop van de voorbije eeuw sterk veranderd. Vooral de uitbreiding van het aantal Atlantische en mediterrane soorten is opvallend. Deze trend wordt toegeschreven aan een natuurlijke areaaluitbreiding maar ook menselijke factoren speelden vermoedelijk een belangrijke rol. Zo lijkt de vestiging van een aantal soorten samen te vallen met de Wereldoorlogen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs