IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Schrijvers, Jan

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, meer

 • Functie: Wetenschappelijk medewerker

 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

 • Functie: Wetenschappelijk medewerker
  Periode: Vanaf 1st Jul 2001 tot 30th Sep 2001


Projecten (6)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bestuurlijke verankering geïntegreerd kustzonebeheer, meer
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. I, meer
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. II, meer
 • De rol van mariene ecologie in het uitbouwen van strategische milieu-effectenrapportage ter ondersteuning van duurzaam kustbeheer. Een case studie in Saldanha Bay, Zuid-Afrika, meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer

Datasets (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • An experimental approach to study epi-and infauna of mangrove forests in Gazi Bay (Kenya) between August 1992 and July 1993, meer
 • Community structure and seasonal fluctuation of macrobenthos in a Ceriops tagal mangrove sediment at Gazi Bay in 1992 and 1993, meer
 • Macrobenthos of the mangroves of Gazi Bay (Kenya) sampled in September 1990, meer
 • Seasonal fluctuation of the meiobenthos community in Avicennia marina mangrove sediments at Gazi Bay (Kenya) between 1992 and 1993, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos by means of cage experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos using field exclusion experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Summary of benthos at Gazi Bay, Kenya (EC-project 1989-1992), meer

Publicaties (40)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 11 peer reviewed ) opsplitsen
 • Belpaeme, K. (2005). Inspanningen geïntegreerd kustzonebeheer, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 72-73, meer
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2007). Situating the projects, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 13-20, meer
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. 75 pp., meer
 • Cliquet, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2004). Towards integration and participation in coastal zone decision making for Belgium, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 1. pp. 205-210, meer
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Toelichting bij het ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 53-63, meer
 • Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 19-27, meer
 • Peer reviewed article Douvere, F.; Maes, F.; Vanhulle, A.; Schrijvers, J. (2007). The role of marine spatial planning in sea use management: the Belgian case. Mar. Policy 31(2): 182-191. hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2006.07.003, meer
 • Lambrecht, J.; Schrijvers, J. (2005). Radar and weather masts, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 85-88, meer
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Schrijvers, J.; Van Lancker, V.; Vanhulle, A.; Vanden Abeele, P.; Verfaillie, E.; Derous, S.; Volckaert, A.; Degraer, S.; De Wachter, B. (2007). GAUFRE: Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the Belgian part of the North Sea, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 177-249, meer
 • Maes, F.; Schrijvers, J.; Vanhulle, A. (Ed.) (2005). Een zee van ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Schrijvers, J. (2003). Ontwerp van samenwerkingsakkoord, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 42-52, meer
 • Maes, F.; Douvere, F.; Schrijvers, J. (2003). Ontwikkelen en evalueren van maatregelen die de overheid dient te nemen om een geïntegreerd beheer en duurzaam gebruik van de Noordzee te bevorderen, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 334-575, meer
 • Maes, F.; Douvere, F.; Schrijvers, J. (2004). Ontwikkelen en evalueren van maatregelen die de overheid dient te nemen om een geïntegreerd beheer en duurzaam gebruik van de Noordzee te bevorderen, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 335-575, meer
 • Peer reviewed article Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas. Aquat. Conserv. 19(5): 596-608. dx.doi.org/10.1002/aqc.985, meer
 • Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 149-173, meer
 • Schrijvers, J. (1991). Ecological study of the benthos of the mangroves and surrounding beaches at Gazi Bay, Kenya. Summary. Thesis. Universiteit Gent - Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie: Gent. 18, 1 table, 25 figures pp., meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J. (1996). Meiobenthos of Ceriops and Rhizophora mangroves at Gazi Bay, Kenya: human impact. Meded. Kon. Acad. Wet. Lett. Kunst. Klasse der Wet. 58(1): 97-114, meer
 • Schrijvers, J. (1996). Interactions between epifauna and infauna in a Kenyan mangrove forest: an experimental approach = Interacties tussen epifauna en infauna in een Kenyaans mangrovewoud: een experimentele benadering. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. XI, 139 + annexes pp., meer
 • Schrijvers, J. (2000). Towards integrated coastal management for Saldanha Bay and Langebaan Lagoon, South Africa. SAJELP 7(1): 97-136, meer
 • Schrijvers, J. (2001). Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. VLIZ Special Publication, 2. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. XII, 42 pp., meer
 • Schrijvers, J. (2005). Wrecks and wreck salvage, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 90-94, meer
 • Schrijvers, J. (2005). Interaction among users, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 334-337, 4 tab., meer
 • Schrijvers, J. (2005). Decision rules, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 360-365, meer
 • Schrijvers, J. (2005). Military ammunition, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 95-98, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Okondo, J.; Steyaert, M.; Vincx, M. (1995). Influence of epibenthos on meiobenthos of the Ceriops tagal mangrove sediment at Gazi Bay, Kenya. Mar. Ecol. Prog. Ser. 128(1-3): 247-259, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Van Gansbeke, D.; Vincx, M. (1995). Macrobenthic infauna of mangroves and surrounding beaches at Gazi Bay, Kenya. Hydrobiologia 306(1): 53-66, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Fermon, H.; Vincx, M. (1996). Resource competition between macrobenthic epifauna in a Kenyan Avicennia marina mangrove forest. Mar. Ecol. Prog. Ser. 136: 123-135, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Schallier, R.; Silence, J.; Okondo, J.; Vincx, M. (1997). Interactions between epibenthos and meiobenthos in a high intertidal Avicennia marina mangrove forest. Mangroves and Salt Marshes 1: 137-154, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Camargo, M.G.; Pratiwi, R.; Vincx, M. (1998). The infaunal macrobenthos under East African Ceriops tagal mangroves impacted by epibenthos. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 222(1-2): 175-193. https://hdl.handle.net/10.1016/S0022-0981(97)00144-5, meer
 • Schrijvers, J.; Scory, S.; Sutton, V.; Derous, S.; Polet, H.; Volckaert, A.; Calewaert, J.-B.; Maes, F. (2007). BALANS: Policy system thinking for sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 137-176, meer
 • Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2003). Opties voor bestuurlijke verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) (2002). Voorstel van bestuurlijke en juridische verankering voor een geïntegreerd beleid van de Belgische kustzone. pp. 28-40, meer
 • Schrijvers, J.; Maes, F. (2005). Shipping, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 99-114, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Vincx, M. (1991). An ecological study of the benthos of mangroves and surrounding beaches at Gazi Bay, Kenya, in: Schockaert, E.R. (Ed.) Abstracts of the Second Belgian Congress of Zoology, 15-16 November 1991, Diepenbeek. Belgian Journal of Zoology, 121(Suppl. 1): pp. 42, meer
 • Peer reviewed article Schrijvers, J.; Vincx, M. (1997). Cage experiments in an East African mangrove forest: a synthesis. J. Sea Res. 38: 123-133, meer
 • Peer reviewed article Steyaert, M.; Schrijvers, J. (1993). Structural and trophic relationships between meiobenthos and epifauna in Ceriops mangroves (Gazi Bay, Kenya). Belg. J. Zool. 123(Suppl. 1): 70, meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Vanhulle, A. (2005). Un océan d'espace: vers un plan de structure d'aménagement pour la gestion durable de la mer du Nord (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2005). A flood of space: towards a spatial structure plan for the sustainable management of the North Sea (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Schrijvers, J.; Seys, J.; Mees, J. (2002). Geïntegreerd kustzonebeheer vereist geïntegreerd informatiebeheer: IMIS als hulpmiddel voor ICZM, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Verfaillie, E.; Deleu, S.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Sand and gravel extraction, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 142-149, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Dredging and disposal of dredged material, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 150-162, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets