IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

em. prof. dr. Jacobs, Patric
www.researcherid.com/rid/E-4067-2012, researcherid

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Afdeling Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie, meer

 • Functie: Hoogleraar UGent

 • Overlegplatform Spuikom, meer


Projecten (5)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Herziening geologische kaart van het Vlaamse Gewest - Tertiairkartering van kaartblad 12 Oostende aangevuld met kaartblad 11 Oostduinkerke, kaartblad 4 Blankenberge en kaartblad 5 Westkapelle, meer
 • Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat, meer
 • Marine geology - Sediment dynamics and morphodynamics; Seismic stratigraphy; Tithostratigraphy, meer
 • Marine geology: Fase 2 - Partim Lithostratigraphy, meer

Publicaties (54)  Top | Publicaties | Projecten 
  ( 7 peer reviewed ) opsplitsen
 • Adams, R.; Vermeire, S.; De Moor, G.; Jacobs, P.; Louwye, S.; Polfliet, T. (2002). Toelichting bij de Quartairgeologische kaart. Kaartblad 15: Antwerpen. Quartairgeologische Kaart. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: Brussel. 50 pp., meer
 • Belien, H.; Vanlierde, E.; Mostaert, F.; Jacobs, P. (2006). A preliminary study of the flocculation of iron-bound sediment in a Belgian river. Geophys. Res. Abstr. 8(04521), meer
 • Bolle, I.; Jacobs, P. (1993). Lithostratigraphy of the Egem member (Ypresian) south-east of the Gent agglomeration (Belgium). Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 258-260, meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • De Batist, M.; Jacobs, P. (Ed.) (1996). Geology of siliciclastic shelf seas. Geological Society Special Publication, 117. The Geological Society (London): London. ISBN 1-897799-67-5. 345 pp., meer
 • De Batist, M.; Jacobs, P.; Sevens, E. (1994). Sequence stratigraphy of the Belgian Eocene, in: 2nd International Conference on the Geology of Siliciclastic Shelf Seas (southern North Sea and other examples), 24-28 May 1994, Gent: abstracts book. pp. 103-104, meer
 • De Ceukelaire, M.; Jacobs, P.; Sevens, E.; Mostaert, F. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 1. ‘Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)’: the geological information system of the subsoil of the Flemish Region, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 79-81, meer
 • De Ceukelaire, M.; Jacobs, P. (1994). The new geological map of Northwestern Flanders, Southern Bight North Sea, in: 2nd International Conference on the Geology of Siliciclastic Shelf Seas (southern North Sea and other examples), 24-28 May 1994, Gent: abstracts book. pp. 37-38, meer
 • Peer reviewed article De Geyter, G.; De Man, E.; Herman, J.; Jacobs, P.; Moorkens, T.; Steurbaut, E.; Vandenberghe, N. (2006). Disused Paleogene regional stages from Belgium: Montian, Heersian, Landenian, Paniselian, Bruxellian, Laekenian, Ledian, Wemmelian and Tongrian. Geol. Belg. 9(1-2): 203-213, meer
 • De Mol, L.; Pirlet, H.; Van Rooij, D.; Blamart, D.; Cnudde, V.; Duyck, P.; Houbrechts, H.; Jacobs, P.; Henriet, J.-P.; The Marion Dufresne 169 Shipboard Party; The UGCT Team (2009). Application of medical X-ray computed tomography in the study of cold-water carbonate mounds. Geophys. Res. Abstr. 11(8536), meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2000). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT, in: Marine Habitat Committee Report of the Study Group on Marine Habitat Mapping, The Hague, The Netherlands 10-13 April 2000. CM Documents - ICES, 2000(E:06): pp. 83-91, meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J.-P. (2002). Intensieve opvolging van de evolutie van een beschermd benthisch habitat (HABITAT): samenvatting van het onderzoek = Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat (HABITAT): summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 124 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J.P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat = Intensieve opvolging van een beschermd benthisch habitat, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Peer reviewed article Eagderi, S.; Christiaens, J.; Boone, M.; Jacobs, P.; Adriaens, D. (2016). Functional morphology of the feeding apparatus in Simenchelys parasitica (Simenchelyinae: Synaphobranchidae), an alleged parasitic eel. Copeia 104(2): 421-439. https://hdl.handle.net/10.1643/CI-15-329, meer
 • Peer reviewed article Jacobs, P. (1973). Het Tertiair tussen Gent en Overmere. Natuurwet. Tijdschr. 55(8): 229-243, meer
 • Jacobs, P. (1980). Naar een nieuw wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek in België. Emile Vandervelde Instituut: Brussel. 90 pp., meer
 • Jacobs, P. (1991). Renard Centre of Marine Geology (RCMG), in: IZWO Aktiviteitenverslag IZWO. pp. 40-44, meer
 • Jacobs, P. (1992). Het belang van de nieuwe geologische kaart voor de winning van oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen, in: Bolle, I. et al. Colloquium: oppervlaktedelfstoffen problematiek in Vlaanderen: proceedings 24-25 oktober 1991, Academieraadzaal Universiteit Gent, Volderstraat 9, 9000 Gent. pp. 130-149, meer
 • Jacobs, P. (1993). Preventie van afval en emissies in bedrijven: een praktische handleiding. Universiteit Gent: Gent. 203 pp., meer
 • Jacobs, P. (1994). Eocene sequence stratigraphic siliciclastic sedimentation model in the Southern Bight, North Sea, in: 14th International Sedimentological Congress: Abstracts. pp. 215-215, meer
 • Jacobs, P. (1995). Eocene to early Oligocene deltas in the Southern North Sea Bight, Belgium, in: Oti, M.N. et al. (Ed.) Geology of deltas. pp. 139-152, meer
 • Jacobs, P. (1995). Eocene sediment supply in western Belgium as determined through heavy mineral distribution. Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. = Contr. Tert. Quatern. Geol. 32(1-3): 35-52, meer
 • Jacobs, P. (Ed.) (1991). Instituut voor mariene wetenschappen. IZWO - Concept. HAIB - Architectuur: een gezamenlijke denkoefening uitgegeven ter gelegenheid van 20 jaar IZWO. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 2 volumes (diff. pag.) pp., meer
 • Jacobs, P.; Sevens, E.; De Batist, M.; Henriet, J.-P. (1990). Grain size-, facies- and sequence analysis of West Belgian Eocene continental shelf deposits. Zbl. Geol. Paläont. Teil I. 8: 931-955, meer
 • Jacobs, P.; Borgo, E.; Konings, M. (1992). PROSA project: preventieonderzoek in het Scheldebekken gericht op Afval- en Emissiereductie uitgevoerd in het kader van Euregio Scheldemond: onderzoeksrapport. Universiteit Gent: Gent. 235 pp., meer
 • Jacobs, P.; Borgo, E.; Konings, M. (1993). Preventieonderzoek in het Scheldebekken gericht op afval- en emissiereductie. Grensoverschrijdende netwerken: onderzoeksrapport PROSA-fase 3. Universiteit Gent: Gent. 117 pp., meer
 • Jacobs, P.; Borgo, E.; Konings, M. (1993). Wegen naar preventieve milieuzorg: een studie naar de implementatie en ontwikkeling van preventieve milieuzorg. Universiteit Gent: Gent. 79 pp., meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M.; Sevens, E.; Verschuren, J. (1994). Philosophy and methodology of the new geological map of the Tertiary formations, Northwest Flanders, Belgium. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 231-241, meer
 • Jacobs, P.; Bolle, I.; De Batist, M.; De Ceukelaire, M.; De Corte, B.; Sevens, E.; Van Burm, Ph.; Walraevens, K. (1997). Integrated stratigraphy and sedimentology of the Late Ypresian Egem Member sands (Yd) (Southern Bight North Sea Basin, Belgium). Zbl. Geol. Paläont. Teil I. 5-6: 423-442, meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M.; Sevens, E.; Mostaert, F. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 2. The Tertiary geology map of Flanders, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 144-146, meer
 • Jacobs, P.; De Batist, M. (1996). Sequence stratigraphy and architecture on a ramp-type continental shelf: the Belgian Palaeogene, in: De Batist, M. et al. (Ed.) Geology of siliciclastic shelf seas. pp. 23-48, meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M. (1994). The new geological map of Flanders (Belgium), in: (1996). Proceedings of the 1st European Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems. , meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M. (1996). The new geological map of Northwestern Flanders, Southern Bight North Sea: presentation, in: Proceedings of the 1st European Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems. pp. 368-368, meer
 • Jacobs, P.; De Ceukelaire, M. (1996). The new geological map of Northwestern Flanders, Southern Bight North Sea: techniques and methodology, in: Proceedings of the 1st European Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems. pp. 29-31, meer
 • Jacobs, P.; De Coninck, F. (1992). Qualitative clay mineralogy of the Middle and Upper Eocene in north-western Belgium. Tertiary Research 14(2): 61-72, meer
 • Jacobs, P.; Sevens, E. (1993). Eocene siliciclastic continental shelf sedimentation in the Southern Bight North Sea, Belgium, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 95-118, meer
 • Jacobs, P.; Sevens, E. (1993). Middle Eocene sequence stratigraphy in the Balegem quarry (Western Belgium, Southern Bight North Sea). Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 203-213, 1 pl., meer
 • Jacobs, P.; Sevens, E. (1993). Sedimentation model of Eocene continental shelf deposits offshore the Belgian coast. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 252-253, meer
 • Jacobs, P.; Sevens, E. (1994). Sedimentation model of Eocene continental shelf deposits offshore the Belgian coast. Bull. Belg. Ver. Geologie = Bull. Soc. Belg. Geol. 102(1-2): 252-253, meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2001). Investigation of the natural sand transport on the Belgian Continental shelf: BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 104 + 87 p. annexes pp., meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Investigation of the natural sand transport on the Belgian Continental shelf (BUDGET) = Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch Continentaal Plat, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch continentaal plat. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): samenvatting van het onderzoek = Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): Summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Mostaert, F.; Jacobs, P.; De Ceukelaire, M. (2000). Recent initiatives in Regional Geological Cartography in Flanders: 3. The Quaternary geology map of Flanders, in: Third Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems, Munich, Germany, 24-27 October 2000. pp. 219-221, meer
 • Peer reviewed article Roos, G.; Leysen, H.; Van Wassenbergh, S.; Herrel, A.; Jacobs, P.; Dierick, M.; Aerts, Peter, P., P.; Adriaens, D. (2009). Linking morphology and motion: a test of a four-bar mechanism in seahorses. Physiol. Biochem. Zool. 82(1): 7-19. dx.doi.org/10.1086/589838, meer
 • Peer reviewed article Speijer, R.P.; Van Loo, D.; Masschaele, B; Vlassenbroeck, J.; Cnudde, V.; Jacobs, P. (2008). Quantifying foraminiferal growth with high-resolution X-ray computed tomography: New opportunities in foraminiferal ontogeny, phylogeny, and paleoceanographic applications. Geosphere 4(4): 760-763. hdl.handle.net/10.1130/GES00176.1, meer
 • Van Lancker, V. R. M.; Jacobs, P. (2000). The dynamical behaviour of shallow-marine dunes, in: Trentesaux, A. et al. (Ed.) Marine Sandwave Dynamics, International Workshop, March 23-24 2000, University of Lille 1, France. Proceedings. pp. 7, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Jacobs, P. (1996). A four-dimensional sediment-dynamical approach of a shallow-marine siliciclastic system: the Belgian coastal zone. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 167-170, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Jacobs, P. (1996). A four-dimensional sediment-dynamical approach of a shallow-marine siliciclastic system: the Belgian coastal zone, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 167-170, meer
 • Van Meel, K.; Vanlierde, E.; Collins, A.; Margui, E.; Queralt, I.; De Schutter, J.; Jacobs, P.; Van Grieken, R.; Mostaert, F. (2010). Discriminating tributaries in the River Demer drainage basin, Belgium, using chemical, physical and mineralogical properties, in: Caracciolo, L. et al. (Ed.) 1st WGSG Workshop: quantitative models in sediment generation, Universita della Calabria, 29.6-1.7-2010. pp. 60, meer
 • Van Meel, K.; Cant, P.; Vanlierde, E.; Jacobs, P.; Mostaert, F.; Van Grieken, R. (2010). Chemical characterization during sediment settling experiments for different rivers in Flanders, in: European conference on x-ray spectrometry, 20-25 June 2010, Figueira da Foz, Coimbra, Portugal: book of abstracts. pp. 97, meer
 • Van Rooij, D.; Zaazi, N.; Fagel, N.; Boone, M.; Cnudde, V.; Dewanckele, J.; Pirlet, H.; Rohl, U.; Blamart, D.; Henriet, J.-P.; Jacobs, P.; Houbrechts, H.; Duyck, P.; Swennen, R. (2009). 3D anatomy of Heinrich Layer 2. Geophys. Res. Abstr. 11(4809), meer
 • Peer reviewed article Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Jacobs, P.; Mostaert, F. (2007). Estimating and modeling the annual contribution of authigenic sediment to the total suspended sediment load in the Kleine Nete Basin, Belgium. Sediment. Geol. 202(1-2): 317-332. https://hdl.handle.net/10.1016/j.sedgeo.2007.05.003, meer
 • Peer reviewed article Walschot, L.; Jacobs, P. (Ed.) (1998). Liber amicorum William De Breuck. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 78(1-4). Natuur- en Geneeskundige Genootschap: Gent. II, 335 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten