IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

em. prof. dr. ir. Berlamont, Jean

Vorig instituut  Top | Publicaties | Projecten 
  KU Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica, meer
  Functie: Professor emeritus


Projecten (25)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Advanced Mixing Process Descriptions for 3D Sediment Transport Modelling in Estuarine Environments, meer
 • Application of high performance computing techniques for the modelling of marine ecosytems, meer
 • Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • Coastal evolution in the northern Adriatic Sea, meer
 • Detailed modeling of coastal currents, meer
 • Development and implementation of a mathematical model for the protection of tidal elevation an the Belgian part of the N.W. European Continental Shelf, meer
 • European platform for coastal research: coordination action, meer
 • G8 Coastal morphodynamics, meer
 • Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • Maxwave - Extreme waves - Forecast and impact on marine structures, meer
 • NOWESP project in het kader van het Europees programma Zeewetenschappen, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave interaction with impermeable sea dikes, meer
 • Onderzoek naar intelligente sturingstechnieken voor operationeel oppervl aktewaterbeheer, meer
 • Operational modelling of the Northwest European Continental Shelf, meer
 • Pre-operational Modelling in the seas of Europe, meer
 • Prediction of cohesive sediment transport and bed dynamics in estuaries and coastal zones with integrated numerical simulation models, meer
 • River flood analysis, combining 1D hydraulic modelling with 2D GIS information, meer
 • Sedimentation, erosion and resuspension of partly cohesive and partly non-cohesive sediments, in particular in insteady flow, meer
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • Studie van de evolutie van de kust in het oostelijk gedeelte van de Po-vallei t.g.v. variaties van het zeeniveau, meer
 • The hydrodynamics of sediment transport. Fundamental aspects for a sustainable development of sandy coastal areas, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Verkennend onderzoek ter bepaling van golfklimaat, meer
 • Wave database for the Flemish coast, meer

Publicaties (88)  Top | Publicaties | Projecten 
  ( 10 peer reviewed ) opsplitsen
 • Berlamont, J. (1980). Aanvullingen hydraulica: 2D grenslagen. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Toegepaste Wetenschappen: Leuven. 48 pp., meer
 • Berlamont, J. (1989). Network: een simulatie- en ontwerp pakket voor waterleidingsnetwerken. Water 8(48): 194, meer
 • Peer reviewed article Berlamont, J. (1989). Pumping fluid mud: theoretical and experimental considerations. J. Coast. Res. Spec. Issue(5): 195-205, meer
 • Berlamont, J. (1991). Nearshore and estuarine cohesive sediment transport workshop, 1991 with special reference to episodic events. Minutes of the panel discussion on "development of standards and procedures", in: [s.d.] , meer
 • Berlamont, J. (1991). Het Hydraulisch Laboratorium van de 'Universidad Mayor de San Simon' (UMSS) te Cochabamba, Bolivia. Water 10(57): 74-75, meer
 • Berlamont, J. (1995). Is er behoefte aan vernieuwing van de totale rioleringsplannen? Water 14(80): 26-30, meer
 • Berlamont, J. (2001). Overstromingen: waarom, waar, wanneer, hoe?, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-4, meer
 • Berlamont, J. (2002). Beschouwingen over kustonderzoek, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-6, meer
 • Berlamont, J. (2003). Numerieke modellen als wetenschappelijke instrumenten, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-3, meer
 • Berlamont, J. (2012). Why do we love the sea? Because it makes us think of things we like to think, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 13, meer
 • Berlamont, J. (2012). Why do we love the sea? Because it makes us think of things we like to think. Keynote presentation. Hydraulics Laboratory. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 1 PPS (76 slides) pp., meer
 • Berlamont, J.; Thienpont, M.; Verner, B.; Van Bruwaene, A.; Neyrinck, L.; Maertens, L. (1983). Mud capture installation at the sea lock of Zeebrugge, in: [s.d.] pp. 1.157-1.161, meer
 • Berlamont, J.; Van Goethem, J.; Berleur, E.; Van Bruwaene, A. (1985). A permanent mud pumping installation as an alternative for local maintenance dredging, in: 21st IAHR Congress, Melbourne, Australia, 19-23 August 1985. Proceedings. pp. 100-105, meer
 • Berlamont, J.; Sas, M.; Van Rompuy, P. (1987). Cost-benefit analysis of a proposed storm surge barrier on the river Scheldt (Belgium), in: Singh, V.P. Flood Hydrology. Proceedings of the International Symposium on Flood Frequency and Risk Analyses, 14-17 May 1986, Louisiana State University, Baton Rouge, U.S.A.. pp. 333-345, meer
 • Berlamont, J.; Ratinckx, P.; Devroede-Van Der Linden, M.P.; Van Damme, H.; Van Der Weeen, M. (1991). Evaluatie van een functioneel rioleringsbeleid. Water 10(59): 141-144, meer
 • Peer reviewed article Berlamont, J.; Ockenden, M.; Toorman, E.; Winterwerp, J.C. (1993). The characterisation of cohesive sediment properties. Coast. Eng. 21: 105-128, meer
 • Berlamont, J.; Van den Bosch, L.; Toorman, E. (1993). Effective stresses and permeability in consolidating mud, in: Edge, B.L. (Ed.) Proceedings of the 23rd International Conference, October 4-9, 1992, Venice, Italy. pp. 2962-2975, meer
 • Berlamont, J.; Vaes, G.; Willems, P. (1994). Randvoorzieningen aan rioolstelsels. Water 13(79): 206-210, meer
 • Berlamont, J.; Monbaliu, J.; Yu, C.S.; Luo, W.M.; Decouttere, C.; De Backer, K. (1996). Wind wave-tide-surge interaction, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 23-26, meer
 • Berlamont, J.; Radach, G.; Becker, G.; Colijn, F.; Gekeler, J.; Laane, R.W.P.M.; Monbaliu, J.; Prandle, D.; Sündermann, J.; Van Raaphorst, W.; Yu, J.C.S. (1996). Future observational and modelling needs identified on the basis of the existing shelf data, in: NOWESP: 2. Compilation of scientific reports. pp. 10 [1-19], meer
 • Berlamont, J.; Monbaliu, J.; Yu, C.S.; Luo, W.M.; Decouttere, C.; De Backer, K. (1996). Wind wave-tide-surge interaction. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 23-26, meer
 • Peer reviewed article Berlamont, J.; Radach, G.; Becker, G.; Colijn, F.; Gekeler, J.; Laane, R.W.P.M.; Monbaliu, J.; Prandle, D.; Sündermann, J.; Van Raaphorst, W.; Yu, C.S. (1996). Future observational and modelling needs identified on the basis of the existing shelf data. Dtsch. Hydrogr. Z. 48(3-4): 421-436, meer
 • Berlamont, J.; Willems, P.; Qvick, A.; Vaes, G.; Feyen, J.; Christiaens, K. (2000). Algemene methodologie voor het modelleren van de waterafvoer in bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 158 pp., meer
 • Berlamont, J.; Dyer, K.; Markofsky, M.; Michallet, H.; Petersen, O.; Roberts, B.; Sills, G.; Toorman, E.; Violeau, D.; Winterwerp, J. (2001). Prediction of cohesive sediment transport and bed dynamics in estuaries and coastal zones with integrated numerical simulation models (COSINUS), in: Proceedings of the seventh Federal Interagency Sedimentation Conference, Reno, Nevada, March 25-29, 2001. , meer
 • Berlamont, J.; Dyer, K.; Hamm, L.; van de Kreeke, C.; Stive, M.J.F. (2003). An alternative strategy for dumping in the Scheldt Estuary - Comments of the expert team. [S.n.]: Bergen op Zoom. 6 pp., meer
 • Berlamont, J.; Berleur, E. (1986). Local maintenance dredging by means of a fixed mud pumping plant, in: Volbeda, J.H. et al. (Ed.) XIth World Dredging Congress, Brighton, UK, 4-7 March 1986. pp. 155-162, meer
 • Berlamont, J.; Hermans, I. (1987). Getijvoorspellingsmodellen: onderzoek en praktijk. Water 6(32): 15-18, meer
 • Berlamont, J.; Smits, M. (1984). Riooloverstorten en de kwaliteit van het oppervlaktewater (deel 1). Water 16: 68-71, meer
 • Berlamont, J.; Smits, M. (1984). Riooloverstorten en de kwaliteit van het oppervlaktewater (deel 2 ). Water 17: 86-89, meer
 • Peer reviewed article Berlamont, J.; Torfs, H. (1996). Modelling (partly) cohesive sediment transport in sewer systems. Wat. Sci. Tech. 33(9): 171-178. hdl.handle.net/10.1016/0273-1223(96)00384-8, meer
 • Berlamont, J.; Van Den Bossche, J. (1996). VLARIO prijs 1995 voor de gemeente Houthalen - Helchteren. Water 15(88): 114-116, meer
 • Peer reviewed article Berlamont, J.E. (2002). Prediction of cohesive sediment transport and bed dynamics in estuaries and coastal zones with integrated numerical simulation models (COSINUS), in: Winterwerp, J.C. et al. (Ed.) Fine sediment dynamics in the marine environment. Proceedings in Marine Science, 5: pp. 1-4, meer
 • Carro, M.; Tume, P.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (2003). Spectral waves in South of Chile, in: Sixth international conference on coastal and port engineering in developing countries COPEDEC VI, Colombo, Sri Lanka, 15 to 19 September 2003: abstracts and proceedings. , meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2006). BeNCoRe, the Belgian Network for Coastal Research, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 24, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2006). BeNCoRe, the Belgian Network for Coastal Research, in: Tubielewicz, A. (Ed.) Coastal environmental, processes and evolution. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 45-49, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2007). General introduction: Introduction and background of the BeNCoRe network, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 8-10, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2008). Preface, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 5-6, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2008). General introduction, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 9-13, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (Ed.) (2007). Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. Belgian Network for Coastal Research (BeNCORe): Oostende. 40 pp., meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (Ed.) (2008). Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. Belgian Network for Coastal Research (BeNCORe): Oostende. 58 pp., meer
 • Decouttere, C.; De Backer, K.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1998). Storm wave simulation in the Adriatic Sea, in: Gambolati, G. CENAS - Coastline Evolution of the Upper Adriatic Sea due to Sea Level Rise and Natural and Anthropogenic Land Subsidence. pp. 185-205. hdl.handle.net/10.1007/978-94-011-5147-4_9, meer
 • Decouttere, C.; De Backer, K.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1998). Wave refraction in the Upper Adriatic Sea, in: Gambolati, G. CENAS - Coastline Evolution of the Upper Adriatic Sea due to Sea Level Rise and Natural and Anthropogenic Land Subsidence. pp. 169-183. hdl.handle.net/10.1007/978-94-011-5147-4_8, meer
 • Engel, H.; Agema, J.F.; Berlamont, J.; Peters, J.J.; Terwindt, J.H.J.; Verheyen, R.F.; Wolff, W.J. (1995). Een internationale blik op het Schelde Estuarium : verslag van een reviewteam, bestaande uit zeven deskundigen uit België en Nederland, betreffende studies van Rijkswaterstaat naar nieuwe beheerswijzen voor het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 pp., meer
 • Fettweis, M.; Berlamont, J.; Hermans, I. (1988). 2D simulation of Weddell Sea circulation, in: Proceedings of the Belgian National Colloquium on Antarctic Research (Brussels, October 20, 1987). pp. 177-194, meer
 • Fettweis, M.; Yu, C.G.; Berlamont, J. (1989). Flow simulation in the Weddell Sea, in: Caschetto, S. (Ed.) Belgian scientific research programme on Antarctica: scientific results of phase I (10/1985-01/1989): 3. Glaciology and climatology. pp. 02/1-69, meer
 • Fettweis, M.; Yu, C.G.; Berlamont, J. (1993). Numerical simulations of wind-driven flows in the Antarctic coastal zones, in: Caschetto, S. (Ed.) Belgian scientific research programme on Antarctica: scientific results of phase II (10/1988-05/1992): 3. Glaciology and climatology. pp. II/02/1-54, meer
 • Feyen, J.; Berlamont, J. (1991). Center for Irrigation Engineering: doelstellingen en realisaties. Water 10(58): 108-111, meer
 • Gheysen, G.; Baert, R.; Smits, M.; Berlamont, J.; Roels, I. (1984). Onderlinge vergelijking van debietmeters inzake nauwkeurigheid van niveaumeting en debietregistratie. Water 17: 90-96, meer
 • Peer reviewed article Haque, A.; Berlamont, J. (1998). Modeling density and turbulence in stratified tidal medium. J. Hydraul. Eng. 124(2): 135-145. hdl.handle.net/10.1061/(ASCE)0733-9429(1998)124:2(135), meer
 • Jabbari, E.; Berlamont, J.; Sas, M. (1994). Flow and sediment transport modelling in Western Scheldt, in: Peters, A. et al. (Ed.) Computational Methods in Water Resources X. pp. 1349-1356, meer
 • Jabbari, E.; Berlamont, J. (1994). The effects of horizontal density gradient on the flow in the Scheldt estuary, in: Peters, A. et al. (Ed.) Computational Methods in Water Resources X. pp. 1299-1306, meer
 • Luo, W.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1997). Bottom friction dissipation in the Belgian coastal regions, in: Edge, B.L. (Ed.) Coastal Engineering 1996: Proceedings of the 25th International Conference, September 2-6, 1996, Orlando, Florida. pp. 836-849, meer
 • Mathijs, E.; Verstraete, W.; Berlamont, J.; Buysse, J.; De Laender, F.; D'hont, D.; Meire, P.; Nopens, I.; Smets, I.; Van Gils, W.; Vandewalle, J.; Verschraegen, F. (2016). Vlaanderen wijs met water: Waterbeleid in transitie. KVAB Standpunt, 42. KVAB Press: Brussel. ISBN 978 90 6569 163 7. 33 pp., meer
 • Monbaliu, J.; Toorman, E.; Berlamont, J. (2001). Modelleren van stromingen en golven langs de Vlaamse kust, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 38-42, meer
 • Ozer, J.; Van den Eynde, D.; Ovidio, F.; Berlamont, J.; Yu, C.; Decouttere, C. (1996). Operational modelling of the Northwest European Continental Shelf (OMNECS): activiteitsverslag nr. 2. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM)/Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica: Brussels. , meer
 • Royakkers, J. (2017). Gevoeligheidsanalyse van bodemwrijving en diepte-geïnduceerde golfbreking in het SWAN golfmodel toegepast op de Belgische kustwateren. MSc Thesis. KU Leuven. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Leuven. 136 pp., meer
 • Sas, M.; Smets, E.; Van Langenhove, G.; Berlamont, J. (1979). Gebruik van de simulatietechniek ter bepaling van overschrijdingsfrequenties van de extreme hoogwaterstanden op de Schelde. K.U.L.: Leuven. 69 pp., meer
 • Sas, M.; Berlamont, J. (1982). De invloed van de verandering van het gemiddeld zeepeil op de overschrijdingsfrequenties van de hoogwaterstanden te Antwerpen. Katholieke Universiteit Leuven. Departement Bouwkunde: Leuven. 39 pp., meer
 • Peer reviewed article Song, Z. W.; Pathirana, K.P.P.; Roose, D.; Berlamont, J. (1994). Simulation of tidal flows for Southern North Sea and sediment transports for Western Scheldt estuary on parallel computers, in: Gentzsch, W. et al. High-Performance Computing and Networking. Lecture Notes in Computer Science, 796: pp. 329-334. hdl.handle.net/10.1007/BFb0020394, meer
 • Peer reviewed article Song, Z.W.; Roose, D.; Yu, C.S.; Berlamont, J. (1995). Parallelisation of a hydrodynamic model for the Northwest European Continental Shelf. Lect. Notes Comput. Sc. 919: 455-460, meer
 • Toorman, E.; Berlamont, J. (1988). Densiteitsmetingen in de toegangsgeul tot de Kallosluis op 14 september 1988. Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica: Leuven. 3 pp., meer
 • Toorman, E.; Berlamont, J. (1991). Mathematical modeling of cohesive sediment settling and consolidation, in: [s.d.] pp. 1-25, meer
 • Peer reviewed article Toorman, E.A.; Berlamont, J. (1991). A hindered settling model for the prediction of settling and consolidation of cohesive sediment. Geo-Mar. Lett. 11: 179-183, meer
 • Trouw, K.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1998). Laboratory scaling of wave induced sediment transport, in: Dronkers, J. et al. (Ed.) Physics of estuaries and coastal seas: proceedings of the 8th International Biennial Conference on physics of estuaries and coastal seas, The Hague, Netherlands 9-12 September 1996. pp. 217-224, meer
 • Vaes, G.; Willems, P.; Berlamont, J. (1994). Een kritische kijk op IDF-relaties. Water 13(79): 229-236, meer
 • Vaes, G.; Willems, P.; Berlamont, J. (1995). Milieugerichte motivatie voor de vermindering van de impakt vanwege riooloverstorten op de ontvangende oppervlaktewateren: deel 2. Water 14(84): 182-186, meer
 • Vaes, G.; Berlamont, J.; Verhoest, N.E.C.; Troch, P.A.; De Troch, F.P. (1997). Synthetische neerslag voor rioolemissieberekeningen. Water 16(93): 41-46, meer
 • Vaes, G.; Berlamont, J. (1996). Bakmodellen voor de beoordeling van overstorten. Water 15(88): 137-142, meer
 • Vaes, G.; Berlamont, J. (1996). Korte neerslagreeksen voor de berekening van rioolemissies. Water 15(91): 274-279, meer
 • Vaes, G.; Berlamont, J. (1996). Composietbuien als neerslaginvoer voor rioleringsberekeningen. Water 15(88): 143-148, meer
 • Vaes, G.; Berlamont, J. (1998). Dimensionering van regenwaterputten en het effect ervan op de overstortemissies. Water 17(101): 95-100, meer
 • Van den Bosch, L.; Berlamont, J.; Toorman, E. [s.d.]. On the effect of drainage on the consolidation behaviour of cohesive sediments. Hydraulics Laboratory. Katholieke Universiteit Leuven: Heverlee. 4 pp., meer
 • Van den Eynde, D.; Berlamont, J.; Monbaliu, J. (1990). Refractie van deiningsspectra. Water 9(52): 168-172, meer
 • Van Langenhove, G.; Berlamont, J. [s.d.]. Getijde-en pollutiemodel van de Schelde. [S.n.]: [s.l.]. 847-860 pp., meer
 • van Leussen, W.; Laane, R.W.P.M.; Radach, G.; Berlamont, J.; Sündermann, J.; Van Raaphorst, W.; Colijn, F. (1996). North-West European Shelf Programme (NOWESP): an overview, in: NOWESP: 2. Compilation of scientific reports. pp. 1[1-18], meer
 • Willems, P.; Huysentruyt, H.; Berlamont, J.; Gonella, M. (1996). Een dynamisch waterkwaliteitsmodel als beleidsinstrument. Water 16(87): 59-66, meer
 • Willems, P.; Boukhris, O.; Berlamont, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Blanckaert, J. (2007). Impact van klimaatverandering op Vlaamse rivieren. Het Ingenieursblad 76(1): 28-33, meer
 • Willems, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T.; Berlamont, J.; Monbaliu, J. (2008). Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen. Het Ingenieursblad 11-12: 28-33, meer
 • Peer reviewed article Yu, C.S.; Fettweis, M.; Hermans, I.; Berlamont, J. (1989). Tidal flow simulation in the English Channel and southern North Sea. Adv. Water Resour. 12(4): 194-203. hdl.handle.net/10.1016/0309-1708(89)90023-7, meer
 • Yu, C.S.; Pathirana, K.P.P.; Berlamont, J. (1992). Tidal flow simulations and transport modelling in the Western Scheldt Estuary, in: [s.d.] pp. 1-8, meer
 • Yu, C.S.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1994). Voorspelling van waterstanden en stromingen aan de Belgische kust. Water 13(76): 73-78, meer
 • Yu, C.S.; Fettweis, M.; Berlamont, J. (1988). A 2D model for tidal flow computations, in: [s.d.] , meer
 • Yu, C.S.; Fettweis, M.; Berlamont, J. (1989). Hydrodynamic modelling of the North Sea, in: Pichot, G. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research 1989: proceedings of the North Sea Symposium held in Ghent, 14 February 1989. pp. 17-30, meer
 • Yu, C-S.; Vermunicht, A.; Fettweis, M.; Berlamont, J. (1990). Numerical simulation of long waves on the North-West European Continental Shelf: part 1. Data collection and model test. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. , meer
 • Yu, C-S.; Vermunicht, A.; Rosso, M.; Fettweis, M.; Berlamont, J. (1990). Numerical simulation of long waves on the North-West European continental shelf: part 2. Model setup and calibration: volume I. Text. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. 54 pp., meer
 • Yu, C-S.; Vermunicht, A.; Rosso, M.; Fettweis, M.; Berlamont, J. (1990). Numerical simulation of long waves on the North-West European continental shelf: part 2. Model setup and calibration: volume II. Appendices. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde Estuarium (BMM): Brussel. 188 pp., meer
 • Yu, J.C.S.; Monbaliu, J.; Berlamont, J. (1996). Review of existing shelf flux models of the NOWESP partners, in: NOWESP: 2. Compilation of scientific reports. pp. 12 [1-45], meer
 • Yu, J.C.S.; Decouttere, C.; Berlamont, J. (1998). Storm surge simulations in the Adriatic Sea, in: Gambolati, G. CENAS - Coastline Evolution of the Upper Adriatic Sea due to Sea Level Rise and Natural and Anthropogenic Land Subsidence. pp. 207-232. hdl.handle.net/10.1007/978-94-011-5147-4_10, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten