IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. ir. Jaspers, Edmonde

Vorige instituten (4)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

 • Functie: Senior Wetenschapper
  Periode: Vanaf 1st Mar 1973 tot 30th Apr 2003

 • HYDRO vzw; Algemene vergadering, meer

 • HYDRO vzw; Raad van bestuur, meer

 • HYDRO vzw; Dagelijks bestuur, meer


Projecten (3)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes, meer
 • Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer

Dataset  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Aquatic and benthic fauna in burrows and ponds of the red swamp crawfish, Procambarus clarki near East Baton Rouge Parish (Louisiana) in February 1969, meer

Publicaties (32)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen
 • Claus, C.; De Pauw, N.; Jaspers, E. (Ed.) (1981). Nursery Culturing of Bivalve Molluscs: Proceedings of the International Workshop on Nursery Culturing of Bivalve Molluscs Ghent, Belgium, 24-26 February 1981. Special Publication European Mariculture Society, 7. European Mariculture Society: Bredene. 394 pp., meer
 • De Pauw, N.; Jaspers, E.; Ackefors, H.; Wilkins, N. (Ed.) (1989). Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 2. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-02-8. 597-1222 pp., meer
 • De Pauw, N.; Jaspers, E.; Ackefors, H.; Wilkins, N. (Ed.) (1989). Aquaculture: a biotechnology in progress: volume 1. European Aquaculture Society: Bredene. ISBN 90-71625-03-6. 1-592 pp., meer
 • Decleir, W.; Moens, L.; Slegers, H.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E. (Ed.) (1987). Artemia research and its applications: 2. Physiology, biochemistry, molecular biology. Proceedings of the Second International Symposium on the brine shrimp Artemia. Universa Press: Wetteren. 562 pp., meer
 • Jaspers, E. (1969). Environmental conditions in burrows and ponds of the red swamp crawfish, Procambarus clarki (Girard), near Baton Rouge, Louisiana. MSc Thesis. Louisiana State University: Baton Rouge. 47 pp., meer
 • Jaspers, E. (1991). Recente ontwikkelingen, in: IZWO Aktiviteitenverslag IZWO. pp. 5-6, meer
 • Jaspers, E. (1997). Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: werking en toekomstperspectieven, in: Prijs Dr Edouard Delcroix: Honderdste verjaardag van het Belgisch Instituut voor Orthopedie 26 juni 1997. , meer
 • Jaspers, E. (2001). Het Interreg II AEROSOL project (1998-2001): polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu: grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering = Le projet Interreg II AEROSOL (1998-2001): particules atmosphériques polluantes sur le littoral franco-flamand de la mer du Nord: leur transport transfrontalier et leur impact sur l’environnement: coopération transfrontalière et sensibilisation, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 1-6, meer
 • Jaspers, E. (Ed.) (1977). Fundamental and applied research on the brine shrimp Artemia salina (L.) in Belgium. Special Publication European Mariculture Society, 2. European Mariculture Society: Bredene. 110 pp., meer
 • Peer reviewed article Jaspers, E.; Avault, J.W. Jr.; Roussel, J.D. (1978). Testicular and spermatozoal characteristics of channel catfish, Ictalurus punctatus, outside the spawning season. Trans. Am. Fish. Soc. 107(2): 309-315, meer
 • Jaspers, E.; Roekens, E.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1. Activiteitenrapport 1998-2001. VLIZ Special Publication, 6. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 34 pp., meer
 • Jaspers, E.; Sorgeloos, P.; Moens, L.; Decleir, W. (Ed.) (1985). Abstracts, Second international symposium on the brine shrimp Artemia. University of Antwerpen: Antwerpen. - pp., meer
 • Jaspers, E.; Mees, J. (Ed.) (2001). Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 35 pp., meer
 • Peer reviewed article Jaspers, E.J.; Avault, J.W. Jr.; Roussel, J.D. (1976). Spermatozoal morphology and ultrastructure of channel catfish, Ictalurus punctatus. Trans. Am. Fish. Soc. 105(3): 475-480, meer
 • Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F.P. (Ed.) (1991). Larvi '91. Short communications and abstracts of contributions presented at the international Symposium on Fish and Crustacean Larviculture. Gent, Belgium, August 27-30, 1991. EAS Special Publication, 15. European Aquaculture Society: Gent. ISBN 90-71625-09-5. 427 pp., meer
 • Lavens, P.; Sorgeloos, P.; Jaspers, E.; Ollevier, F.P. (Ed.) (1991). LARVI '91. Short communications and abstracts of contributions presented at the international symposium on fish and crustacean larviculture: Gent, Belgium, August 27-30, 1991. Special Publication European Aquaculture Society, 15. European Aquaculture Society: Gent. ISBN 90-71625-09-5. 427 pp., meer
 • Lavens, P.; Jaspers, E.; Roelants, I. (Ed.) (1995). Larvi '95: Fish & Shellfish Symposium, Gent, Belgium, September 3-7, 1995. EAS Special Publication, 24. European Aquaculture Society: Gent. ISBN 90-71625-14-1. XXVI, 521 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Claus, C. (1986). Ecotoxicological testing for the marine environment: report on an international Symposium held in Belgium in 1983, in: Giam, C.S. et al. (Ed.) Strategies and Advanced Techniques for Marine Pollution Studies: Mediterranean Sea. NATO ASI Series G: Ecological sciences, 9: pp. 405-416, meer
 • Persoone, G.; Sorgeloos, P.; Roels, O.; Jaspers, E. (Ed.) (1980). International Symposium on the Brine Shrimp Artemia salina , Corpus Christi, TX (USA), 20 Aug 1979. Volume 1. Morphology, genetics, radiobiology, toxicology. Universa Press: Wetteren. 345 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Depauw, N.; Sorgeloos, P.; Claus, C.; De Leenheer, L.; Bossuyt, E. (Ed.) (1980). De aquakultuur met benuttiging van bio-industriële afvalstoffen en thermische effluenten = L'aquaculture utilisant des dechets bio-industriels et des effluents thermiques. Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelingsprogramma op het gebied van de economie van de afvalstoffen en van de secundaire grondstoffen: wetenschappelijk eindrapport = Programme National de Recherche et de Développement dans le domaine de l'économie des déchets et des matières premières secondaires: rapport final scientifique, 15. Diensten van de Eerste Minister. Programmatie van het Wetenschapsbeleid: Brussel. 143 pp., meer
 • Persoone, G.; Sorgeloos, P.; Roels, O.A.; Jaspers, E. (Ed.) (1980). The brine shrimp Artemia : Proceedings of the International Symposium on the brine shrimp Artemia salina, Corpus Christi, Texas, USA, August 20-23, 1979: 1. Morphology, genetics, radiobiology, toxicology. Universa Press: Wetteren. 318 pp., meer
 • Persoone, G.; Sorgeloos, P.; Roels, O.A.; Jaspers, E. (Ed.) (1980). The brine shrimp Artemia : Proceedings of the International Symposium on the brine shrimp Artemia salina, Corpus Christi, Texas, USA, August 20-23, 1979: 2. Physiology, biochemistry, molecular biology. Universa Press: Wetteren. 636 pp., meer
 • Persoone, G.; Sorgeloos, P.; Roels, O.A.; Jaspers, E. (Ed.) (1980). The brine shrimp Artemia : Proceedings of the International Symposium on the brine shrimp Artemia salina, Corpus Christi, Texas, USA, August 20-23, 1979: 3. Ecology, culturing, use in aquaculture. Universa Press: Wetteren. 428 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E. (Ed.) (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 1. Research in mariculture at laboratory- and pilot scale. IZWO: Wetteren. ISBN 90-6281-001-2. 620 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E. (Ed.) (1976). Proceedings of the 10th European Symposium on Marine Biology, Ostend, Belgium, Sept. 17-23, 1975: 2. Population dynamics of marine organisms in relation with nutrient cycling in shallow waters. IZWO/Universa Press: Wetteren. ISBN 90-6281-002-0. 712 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Claus, C. (Ed.) (1984). Proceedings of the International Symposium on Ecotoxicological Testing for the Marine Environment, Ghent, Belgium, september 12-14, 1983: volume 1. IZWO/State University Gent: Gent. ISBN 90-9000812-8. XV, 772 pp., meer
 • Persoone, G.; Jaspers, E.; Claus, C. (Ed.) (1984). Proceedings of the International Symposium on Ecotoxicological Testing for the Marine Environment, Ghent, Belgium, september 12-14, 1983: volume 2. IZWO/State University Gent: Gent. VIII, 580 pp., meer
 • Somers, D.; Jaspers, E.; Baeza, M.; Verreth, J. (1975). Onderzoek van de abiotische en biotische evolutie van eenvoudige water-ekosystemen in vitro (1974). IZWO Mededelingen en Informatie 5(1-2): 42-70, meer
 • Somers, D.; Jaspers, E. (1974). Onderzoek van de abiotische en biotische evolutie van eenvoudige water-ekosystemen in vitro (1973). IZWO Mededelingen en Informatie 4(1): 31-73, meer
 • Sorgeloos, P.; Bengtson, D.A.; Decleir, W.; Jaspers, E. (Ed.) (1987). Artemia research and its applications: 1. Morphology, genetics, strain characterization, toxicology. Proceedings of the Second International Symposium on the brine shrimp Artemia. Universa Press: Wetteren. 359 pp., meer
 • Sorgeloos, P.; Bengtson, D.A.; Decleir, W.; Jaspers, E. (Ed.) (1987). Artemia research and its applications: 3. Ecology, culturing, use in aquaculture. Proceedings of the Second International Symposium on the brine shrimp Artemia. Universa Press: Wetteren. 535 pp., meer
 • Styczynska-Jurewicz, E.; Backiel, T.; Jaspers, E.; Persoone, G. (Ed.) (1979). Cultivation of fish fry and its live food: proceedings of a conference held at Szymbark (Poland) September 1977. Special Publication European Mariculture Society, 4. European Mariculture Society: Bredene. 534 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Dataset