IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Strubbe, Jan

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties 
 • Flanders' Maritime Cluster (FMC), meer

 • Functie: Voorzitter

 • Technische Schelde Commissie (TSC), meer


Publicaties (18)  Top | Publicaties 
  opsplitsen
 • Simoen, R.; Kerckaert, P.; Strubbe, J.; Naets, B.; Michiels, M.; Duthieuw, D.; Vanhove, N.; De Raes, A.; Van Berendoncks, L. (1983). Kosten-batenanalyse van een projekt genoemd "Diepwaterkade" in de achterhaven te Brugge/Zeebrugge. Bestuur der Waterwegen: Brussel. 52 + 3 figures pp., meer
 • Strubbe, J. (1987). De Belgische zeehavens: erfgoed voor morgen. Lannoo: Tielt. ISBN 90-209-1457-X. 181 pp., meer
 • Strubbe, J. (1988). De politieke geschiedenis en het internationale statuut van de Westerschelde. Water 7(43/2): 237-241, meer
 • Strubbe, J. (1988). De politieke geschiedenis en het internationale statuut van de Westerschelde, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van vrijdag 2 december 1988. Derde sessie: ecologische aspecten; Vierde sessie: juridische en economische aspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/2): pp. 237-241, meer
 • Strubbe, J. (1988). De waterverdragen. Water 7(42): 148-153, meer
 • Strubbe, J. (1989). Naar een akkoord met Nederland omtrent de uitvoering van het 48'/43'- programma. Hinterland 143(3): 51-65, meer
 • Strubbe, J. (1989). De ontwikkeling van de Belgische zeehavens: een groei naar zee (abstract), in: Geschiedenis van Zeevaart en Mariene Wetenschappen: 11de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen, Brugge, Provinciaal Hof 28-30 april 1989 = Histoire de la Navigation et des Sciences Marines: 11ième Congrès Benelux Histoire des Sciences, Bruges, Provinciaal Hof 28-30 avril 1989. pp. 44-45, meer
 • Strubbe, J. (1990). De ontwikkeling van de Belgische zeehavens: Een groei naar de zee, in: de Knecht-van Eekelen, A. et al. (Ed.) Met zicht op zee: Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 13(1): pp. 111-120, meer
 • Strubbe, J. (1995). Het verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde in historisch perspectief. Water 14(85): 233-236, meer
 • Strubbe, J. (1996). Ecologisch herstel van de rivieren in het Vlaams Gewest door aktieve natuurbouw, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 124-127, meer
 • Strubbe, J. (2000). De Vlaamse overheid en watergebonden veiligheid, in: Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. 1-4, meer
 • Strubbe, J. (2002). Een Vlaamse visie op integraal gemeenschappelijk beheer van de Schelde, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: de Schelde in de XXIste eeuw. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 479-488, meer
 • Strubbe, J. (2003). Numerieke modellering als beleidsondersteunende instrumenten, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-4, meer
 • Strubbe, J. (2010). Reuzen in de wind: Het windmolenpark op de Thorntonbank. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8349-4. 192 pp., meer
 • Strubbe, J. (2012). Giants on the Thorntonbank: wind energy for the future = Reuzen op de Thorntonbank: windenergie voor morgen. Lannoo: Tielt. ISBN 978-94-014-0634-5. 207 pp., meer
 • Strubbe, J.; Herman, R.; Mees, J. (2001). Overzicht van geldstromen naar kust en zee: uitvoering, financiering en ondersteuning van het marien wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 1-4, meer
 • Strubbe, J.; Mostaert, F.; Maeghe, K. (2005). Flood management in Flanders with special focus on navigable waterways, in: Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. pp. 1-14, meer
 • Strubbe, J.; Thues, G. (1989). De Antwerpse zeesluizen van Bonapartesluis tot Berendrechtsluis: brochure uitgegeven naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van de Berendrechtsluis door Zijne Majesteit Koning Boudewijn op 22 september 1989 [BROCHURE]. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel. 41 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties