Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem [ED-North Database: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem]
Citatie
G. Vandenbergh, T. Verslycke, C. Janssen, W. De Coen. 20/01/2001. ED-North Database: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem F. Comhaire, W. Dhooge & K. Callebaut

Gearchiveerde data

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Een relationele databank over chemicaliën met een (mogelijk) hormoonverstorende activiteit. De databank bevat informatie over het hormoonverstorende potentieel, waaronder effecten en physico-chemische eigenschappen van deze chemicaliën. meer

The ED-North database is a database containing the data that where gathered during the SPSD I research project 'Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem'. This ED-NORTH project aimed at establishing a clear overview of the increasing volume of available scientific literature on endocrine disruption. Specific objectives were: to address the uncertainties presently associated with the issue of environmental endocrine disruption; to specify future research and policy needs; to accomplish these tasks specifically for endocrine modulating activity in the marine environment. Based on the available scientific literature a list and electronic database of chemicals with (potential) endocrine disruptive activity was developed. This relational database contains information on the hormone disrupting potential, including effects and physico-chemical properties of these chemicals. Chemicals of which enough data was available on the environmental concentrations in the North Sea and the sources and endocrine effects they cause were prioritised. Finally, future research and policy needs were formulated based on these results. The ED-North database is a MS Access relational database that contains 423 references, 765 chemical compounds and 2355 test cases.

Scope
Thema's:
Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Chemische pollutie, Endocriene verstoorders, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), ANE, Noordzee, Animalia

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
ANE, Noordzee [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1966 - 2000

Taxonomische spreiding
Animalia [WoRMS]

Parameter
Endocrine effects

Bijdrage door
ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, meer
Universiteit Gent; Centrum voor Andrologie, meer
Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meerdata creator

Project
ED-NORTH: Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Vandenbergh, G. et al. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op de Noordzee-ecosysteem, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
Vandenbergh, G. et al. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem: samenvatting van het onderzoek = Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem: summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 5 pp., meer

URL's

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Literatuurstudie
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-27
Informatie laatst gewijzigd: 2013-12-03
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid