Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling in de arealen van de vereenvoudigde of globale ecotopen in de Westerschelde

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien, Zoet water, Brak water, Terrestrisch, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Ecotopes, Oppervlakken, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Parameter
Habitatoppervlak

Bijdrage door
Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, meer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 17 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
(2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Morfologische ontwikkeling Westerschelde; Fenomenologisch onderzoek naar de ontwikkelingen op meso-schaal. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 102 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-20
Informatie laatst gewijzigd: 2010-08-20
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid