Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken (UGent-ORBit)
http://www.ugent.be/bw/soilmanagement/nl/onderzoek/bodeminventarisatietechnieken-orbit
De onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (ORBit) staat in voor de educatie, het onderzoek en de dienstverlening met betrekking tot de ruimtelijke inventarisatie van bodemeigenschappen voor verschillende toepassingen. De expertise bestaat onder meer uit:
- Mobiele configuraties van bodemsensoren voor niet-destructief onderzoek van bodemeigenschappen;
- Geofysische prospectietechnieken voor geo-archeologische en milieudoeleinden;
- Geostatistische interpolatie- en simulatietechnieken;
- Bemonsteringstrategieën voor de karakterisatie van bodem-gerelateerde eigenschappen;
- GIS-technieken voor het verwerken van sensormetingen.

Het marien onderzoek van deze groep richt zich op de ontwikkeling van een geofysische methodologie voor de bodeminventarisatie in de westelijke Belgische kustvlakte en een archeologisch-landschappelijke studie van het Zwingebied.

Engelse naam: Research group soil spatial inventory techniques
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Omgeving (UGent), meer

Adres:
Blok B - 1e verdieping
Coupure links 653
9000 Gent
België
 
Type: Wetenschappelijk
    ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Trachet, J.; Delefortrie, S.; Dombrecht, K.; Dumolyn, J.; Leloup, W.; Thoen, E.; Van Meirvenne, M.; De Clercq, W. (2015). Turning back the tide: the Zwin debate in perspective. A historiographical review of the medieval port system northeast of Bruges. Rev. Nord 97(413): 305-321, meer
  • Peer reviewed article Delefortrie, S.; Saey, T.; Van De Vijver, E.; De Smedt, P.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2014). Frequency domain electromagnetic induction survey in the intertidal zone: limitations of low-induction-number and depth of exploration. J. Appl. Geophys. 100: 14-22. dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.10.005, meer
  • Peer reviewed article Saey, T.; Islam, M.M.; De Smedt, P.; Meerschman, E.; Van De Vijver, E.; Lehouck, A.; Van Meirvenne, M. (2012). Using a multi-receiver survey of apparent electrical conductivity to reconstruct a Holocene tidal channel in a polder area. Catena 95: 104-111. dx.doi.org/10.1016/j.catena.2012.02.001, meer
  • Peer reviewed article Merckx, B.; Van Meirvenne, M.; Steyaert, M.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2010). Mapping nematode diversity in the Southern Bight of the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 135-145, meer
  • Trachet, J.; De Clercq, W.; Dombrecht, K.; Thoen, E.; Leloup, W.; Dumolyn, J.; Delefortrie, S.; Van Meirvenne, M. (2015). Het tij gekeerd? Het Zwindebat in perspectief, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 5-11, meer
  • Evangelinos, D.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2013). Buried under the sand: ‘Integrated geophysical mapping of ancient peat exploitation at Raversijde beach’, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 44, meer