Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Management and Strategy Cluster (VUB-MAST)
http://research.vub.ac.be/business/mast-management-and-strategy
De Management and Strategy Cluster (VUB-MAST) voert onderzoek en verricht adviserend werk in drie domeinen:
- Stakeholder management, met een speciale focus op de evaluatie van complexe investeringen. Er werd een unieke expertise ontwikkeld in het optimale ontwerp van publiek-private partnerschappen (PPSs), triple bottom-line (TBL) meetinstrumenten voor projecten met grote externe effecten en corporate social responsibility (CSR) beleid;
- Duurzaam beheer van mobiliteit en infrastructuur, met een focus op het beoordelen van grootschalige projecten zoals haven terminals, intermodale transport hubs, brownfield verjongingsinvesteringen voor gemengd gebruik en greenfield ontwikkelingssites. De cluster heeft meer dan 25 jaar ervaring in leidend onderzoek en leiderschap binnen dit veld;
- Internationaal strategisch management, met een focus op beheer- en expansiestrategieën van grote multinationals. De cluster heeft een globaal aanzien in dit veld met publicaties in leidende tijdschriften.

Het marien onderzoek van MAST richt zich op thema’s als zeehavens, cruise hubs, maritiem transport, haven-hinterlandconnecties, etc.

Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School; Department of Business (VUB), meer

Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België