Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Process Engineering for Sustainable Systems (KULeuven-ProcESS)
https://cit.kuleuven.be/process
De ProcESS-afdeling is gewijd aan het leveren van een bijdrage aan duurzame chemische verwerking door de ontwikkeling van geïntensiveerde en geïntegreerde flow sheets, gebruikmakend van continue reactoren en scheiders met alternatieve energievormen.

Het mariene onderzoeksaspect situeert zich in de membraantechnologie dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van scheidingsprocessen in waterige en niet-waterige oplossingen. Het gaat hierbij onder meer om de ontzilting van zeewater en het herstel van de zoute bodem door zeewaterintrusie.

Engelse naam: Process Engineering for Sustainable Systems
Overkoepelend instituut: KU Leuven; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Departement Chemische Ingenieurstechnieken (KULeuven), meer

Adres:
Celestijnenlaan 200 F, box 2424
3001 Heverlee (Leuven)
België
 
Type: Wetenschappelijk
    ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Li, J.; Zhou, M.; Lin, J.; Ye, W.; Xu, Y.; Shen, J.; Gao, C.; Van der Bruggen, B. (2015). Mono-valent cation selective membranes for electrodialysis by introducing polyquaternium-7 in a commercial cation exchange membrane. J. Membr. Sci. 486: 89-96. https://hdl.handle.net/10.1016/j.memsci.2014.12.056, meer
  • Peer reviewed article Li, J.; Xu, Y.; Hu, M.; Shen, J.; Gao, C.; Van der Bruggen, B. (2015). Enhanced conductivity of monovalent cation exchange membranes with chitosan/PANI composite modification. Rsc Advances 5(110): 90969-90975. https://hdl.handle.net/10.1039/c5ra15231c, meer
  • Peer reviewed article Yu, H.; Yang, S.; Ruan, H.; Shen, J.; Gao, C.; Van der Bruggen, B. (2015). Recovery of uranium ions from simulated seawater with palygorskite/amidoxime polyacrylonitrile composite. Applied Clay Science 111: 67-75. https://hdl.handle.net/10.1016/j.clay.2015.01.035, meer
  • Peer reviewed article Hamdan, S.; Molelekwa, G.; Van der Bruggen, B. (2014). Electrokinetic remediation technique: an integrated approach to finding new strategies for restoration of saline soil and to control seawater intrusion. ChemElectroChem 1(7): 1104-1117. dx.doi.org/10.1002/celc.201402071, meer