Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Biogeologie (KULeuven)
ees.kuleuven.be/geology
De onderzoeksgroep Biogeologie (afdeling Geologie) bestudeert de verbanden tussen milieu- en biotische veranderingen tijdens de laatste 70 miljoen jaar door de analyse van mariene microfossielen en de sedimenten die deze bevatten. De groep richt zich hoofdzakelijk op cruciale tijdsintervallen van faunale veranderingen, extincties, herstel en diversificatie als reactie op ernstige wereldwijde verstoringen van de geobiosfeer:
• Krijt-Tertiair grens (66 Ma) - massa-extinctie in verband met de impact van Chicxulub in de Golf van Mexico;
• Paleocene-Eocene Thermal Maximum (56 Ma) - snelle opwarming van de aarde, diepzee-extincties en achteruitgang van koraalriffen;
• Laatste Danien Event (62 Ma) en het Eocene Thermal Maximum 2 (54 Ma) - herstructurering van diepzee-ecosystemen als reactie op de mildere opwarming van de aarde.

Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de globale Paleogene onderzoeksgemeenschap. Het onderzoek richt zich op boorkernen, bekomen via de US Geological Survey en internationale boorprogramma's (DSDP, ODP, IODP), en op ontsluitingen in Europa, Azië en Afrika.

Het belangrijkste studiemateriaal bestaat uit microfossielen van Foraminifera. Dit zijn alomtegenwoordige mariene ééncellige organismen met een fossielenbestand dat zich uitstrekt tot in het Cambrium, meer dan 500 miljoen jaar geleden. Het onderzoek naar Foraminifera wordt gecombineerd met andere groepen microfossielen (bv. kalkhoudende nannofossielen, Ostracoda) en met geochemische, mineralogische en sedimentologische analyses teneinde sleutelmomenten in de geschiedenis van de aarde beter te begrijpen en inzichten te verschaffen in de mogelijke gevolgen van een toekomstige opwarming van de aarde voor het mariene leven.

Engelse naam: Biogeology research group
Overkoepelend instituut: Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Geologie (KULeuven), meer

Adres:
Celestijnenlaan 200E
box 2408
3001 Heverlee
België
 
Type: Wetenschappelijk