Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB-MECH)
mech.vub.ac.be/info.htm
Er wordt onderzoek gedaan naar alles wat te maken heeft met stromingen van gassen en vloeistoffen. Dit met toepassingen in uiteenlopende domeinen zoals turbomachines, ruimtevaart, windenergie, bouwwerken, omgeving, enz.

Engelse naam: Mechanical Engineering
Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB-IR), meer


Deelinstituten (2)
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Mechanica; Acoustics and Vibration Research Group (VUB-AVRG), meer
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Mechanica; Onderzoeksgroep Stromingsmechanica (VUB-STRO), meer

Type: Wetenschappelijk
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article El-Kafafy, M.; Devriendt, C.; Guillaume, P.; Helsen, J. (2017). Automatic tracking of the modal parameters of an offshore wind turbine drivetrain system. Energies (Basel) 10(4): 574. https://hdl.handle.net/10.3390/en10040574, meer
 • Peer reviewed article Devriendt, C.; Jordaens, P.J.; De Sitter, G.; Guillaume, P. (2013). Damping estimation of an offshore wind turbine on a monopile foundation. IET Renew. Power Gener. 7(4): 401-412. dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2012.0276, meer
 • Peer reviewed article Nila, A.; Vanlanduit, S.; Vepa, S.; Van Paepegem, W. (2013). A PIV-based method for estimating slamming loads during water entry of rigid bodies. Meas. Sci. Technol. 24(4): 12 pp. dx.doi.org/10.1088/0957-0233/24/4/045303, meer
 • Maes, R.; Potters, G.; Lenaerts, S.; Contino, F. (2018). Does a possibility exist to optimize the fatty acid composition of FAME's in order to decrease the concentration of NOx and PM in the exhaust gas composition?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 19, meer
 • Helsen, J.; Peeters, C.; Doro, P.; Ververs, E.; Jordaens, P.J. (2017). Wind farm operation and maintenance optimization using big data, in: IEEE BigDataService 2017. The Third IEEE International Conference on Big Data Computing Service and Applications, San Francisco, 6 – 10 April 2017. pp. 179-184. https://hdl.handle.net/10.1109/BigDataService.2017.27, meer
 • Helsen, J.; De Sitter, G.; Jordaens, P.J. (2016). Long-term monitoring of wind farms using big data approach, in: IEEE BigDataService 2016. Second IEEE international conference on big data computing service and applications, Oxford, United Kingdom. pp. 265-268. https://hdl.handle.net/10.1109/BigDataService.2016.49, meer
 • Guillaume, P.; Weijtjens, W.; Elkafafy, M.; De Troyer, T.; Devriendt, C.; De Sitter, G. (2014). Innovative system identification methods for monitoring applications, in: Cunha, A. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014. pp. 125-131, meer
 • Ontwikkeling van simulatiemodellen voor een twee fase stroming op geofysische schaal, met toepassingen op sedimenttransport in estuariene en kustzones, meer