Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Directoraat-Generaal Water (DGW)
www.verkeerenwaterstaat.nl
Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, meer


Deelinstituut
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water; Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (DGW-CSN), meer

Adres:
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Nederland

Tel.: +31-(0)70-351 85 41
Fax: +31-(0)70-351 80 26
 
Type: Administratief
  opsplitsen filter
 • (2008). Implementatieplan EU-richtlijn overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Water: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Change Magazine. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Water: Den Haag. ISSN 1876-7893, meer
 • Afstemming van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen, meer
 • Draagkrachtmodel, meer
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, meer
 • Het effect van ingrepen op leefgebieden, meer
 • Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, meer
 • Lessen van New Orleans, meer
 • Relaties in het voedselweb, meer
 • Samenwerking beleid en beheer Schelde-estuarium, meer
 • SCALDIT, meer
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, meer
 • Vlaamse en Nederlandse methoden voor de berekening van het overstromingsrisico, meer
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, meer
 • HYMEDIS: Hydro-meteo information for the Belgian Coast and Voordelta., meer