Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (UGent-LFMFP)
www.foodscience.ugent.be/LFMFP
www.foodscience.ugent.be/LFMFP/Staff
Het laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -Conservering (LFMFP) van de Universiteit Gent werd omstreeks 1980 opgericht. De expertise binnen het laboratorium is sinds zijn oprichting constant verruimd door een steeds toenemende erkenning van het vakgebied. De voedselcrisissen in België en Europa hebben het bewustzijn inzake voedselveiligheid immers doen groeien.

De onderzoeksgroep richt zich op het vergaren van kennis van het microbiële gedrag in voedingsproducten tijdens het oogsten/slachten, verwerken, opslaan, verdelen en voorbereiden ervan. Twee essentiële onderzoeksgebieden zijn de voorspellende microbiologie en de microbiologische analyses. Ook mild preservation en decontaminatietechnieken worden onderzocht om de houdbaarheid te verlengen en de microbiële veiligheid van voedingsmiddelen te verhogen. Microbiële voedselveiligheid is een sleutelthema, met bijzondere aandacht voor virussen, o.a. in vis en visserijproducten. Kwaliteitsborgingssystemen worden geïmplementeerd en geanalyseerd om de microbiële voedselveiligheid te verzekeren en kwantitatieve gegevens worden verzameld in het licht van exposure assessment om meer accurate microbiële risico-evaluaties mogelijk te maken.

Als gevolg van de economische belangen, wordt bijzondere aandacht besteed aan de mechanismen van microbieel bederf van voedingsmiddelen, zoals vis en visserijproducten.

Het mariene onderzoek van dit laboratorium richt zich op:
- Ontwikkeling van bewaringsstrategieën voor vis en visserijproducten;
- Verpakken van vis- en visserijproducten;
- Ontwikkeling van intelligente verpakkingen voor de indicatie van bederf van verpakte vis en visserijproducten;
- Microbiële ecologie van visserijproducten (garnalen, kabeljauw, etc.);
- Methodes voor het inschatten van microbiële risico’s in vis en visserijproducten;
- Virussen in kant-en-klare producten, zoals schelpdieren;
- Verwerking van Pangasius.

Het laboratorium zal zich in de toekomst bezig houden met de verdere uitwerking van aspecten met betrekking tot microbiële voedselveiligheid (detectie van voedselpathogenen en virussen), voorspellende microbiologie (kwantitatieve inzichten in het microbiële gedrag van voedselproducten) en minimale conservering (nieuwe decontaminatiemethodes en microbiële aspecten van voedselverpakking). Deze groep onderhoudt een sterke samenwerking met de voedingsindustrie en het beleid door de integratie van een geaccrediteerd laboratorium in de onderzoeksgroep voorzien van up-to-date infrastructuur. De groep maakt verder deel uit van diverse consortia zoals Food2know, Pack4food, en het Ugent Aquaculture R&D consortium.

Engelse naam: Laboratory of Food Microbiology and Food Preservation
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid (UGent), meer

Adres:
Coupure Links 653
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 61 77
Fax: +32-(0)9-225 55 10
 
Type: Wetenschappelijk
  ( 15 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Kuuliala, L.; Sader, M.; Solimeo, A.; Pérez-Fernández, R.; Vanderroost, M.; De Baets, B.; De Meulenaer, B.; Ragaert, P.; Devlieghere, F. (2019). Spoilage evaluation of raw Atlantic salmon (Salmo salar) stored under modified atmospheres by multivariate statistics and augmented ordinal regression. Intern. J. Food Microbiol. 303: 46-57. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ijfoodmicro.2019.04.011, meer
 • Peer reviewed article Kuuliala, L.; Al Hage, Y.; Ioannidis, A.-G.; Sader, M.; Kerckhof, F.-M.; Vanderroost, M.; Boon, N.; De Baets, B.; De Meulenaer, B.; Ragaert, P.; Devlieghere, F. (2018). Microbiological, chemical and sensory spoilage analysis of raw Atlantic cod (Gadus morhua) stored under modified atmospheres. Food Microbiol. 70: 232-244. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fm.2017.10.011, meer
 • Peer reviewed article Kuuliala, L.; Abatih, E.; Ioannidis, A.-G.; Vanderroost, M.; De Meulenaer, B.; Ragaert, P.; Devlieghere, F. (2018). Multivariate statistical analysis for the identification of potential seafood spoilage indicators. Food Control 84: 49-60. https://hdl.handle.net/10.1016/j.foodcont.2017.07.018, meer
 • Peer reviewed article Loan, H.; Devlieghere, F.; Van Hoeke, C.; De Meulenaer, B. (2015). 3-Chlorotyrosine formation in gilthead seabream (Sparus aurata) and European plaice (Pleuronectes platessa) fillets treated with sodium hypochlorite. Food Res. Int. 69: 164-169. dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2014.12.024, meer
 • Peer reviewed article Tomasevic, I.; Rajkovic, A. (2015). The sensory quality of meat, game, poultry, seafood and meat products as affected by intense light pulses: a systematic review. Procedia Food Science 5: 285-288. https://hdl.handle.net/10.1016/j.profoo.2015.09.081, meer
 • Peer reviewed article Li, D.; Stals, A.; Tang, J; Uyttendaele, M. (2014). Detection of Noroviruses in shellfish and semiprocessed fishery products from a Belgian seafood company. J. Food Prot. 77(8): 1342-1347. dx.doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-14-016, meer
 • Peer reviewed article Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2013). Molecular identification of the microbiota of peeled and unpeeled brown shrimp (Crangon crangon) during storage on ice and at 7.5 ° C. Food Microbiol. 36(2): 123-134. https://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2013.04.009, meer
 • Peer reviewed article Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2013). Volatile compounds associated with Psychrobacter spp. and Pseudoalteromonas spp., the dominant microbiota of brown shrimp (Crangon crangon) during aerobic storage. Intern. J. Food Microbiol. 166(3): 487-493. https://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.08.013, meer
 • Peer reviewed article Noseda, B.; Goethals, J.; De Smedt, L.; Dewulf, J.; Samapundo, S.; Van Langenhove, H.; Devlieghere, F. (2012). Effect of O2 - CO2 enriched atmospheres on microbiological growth and volatile metabolite production in packaged cooked peeled gray shrimp (Crangon crangon). Intern. J. Food Microbiol. 160(1): 65-75. dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.09.018, meer
 • Peer reviewed article Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2011). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media. Food Microbiol. 28(6): 1162-1169. https://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2011.03.009, meer
 • Peer reviewed article Stals, A.; Baert, L.; De Keuckelaere, A.; Van Coillie, E.; Uyttendaele, M. (2011). Evaluation of a norovirus detection methodology for ready-to-eat foods. Intern. J. Food Microbiol. 145(2-3): 420-425. hdl.handle.net/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.013, meer
 • Peer reviewed article Vermeulen, A.; Devlieghere, F.; De Loy-Hendrickx, A.; Uyttendaele, M. (2011). Critical evaluation of the EU-technical guidance on shelf-life studies for L. monocytogenes on RTE-foods: a case study for smoked salmon. Intern. J. Food Microbiol. 145(1): 176-185. hdl.handle.net/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.12.008, meer
 • Peer reviewed article Noseda, B.; Ragaert, P.; Pauwels, D.; Anthierens, T.; Van Langenhove, H.; Dewulf, J.; Devlieghere, F. (2010). Validation of selective ion flow tube mass spectrometry for fast quantification of volatile bases produced on Atlantic cod (Gadus morhua). J. Agric. Food Chem. 58(9): 5213-5219. hdl.handle.net/10.1021/jf904129j, meer
 • Peer reviewed article Noseda, B.; Dewulf, J.; Goethals, J.; Ragaert, P.; Van Bree, I.; Pauwels, D.; Van Langenhove, H.; Devlieghere, F. (2010). Effect of food matrix and pH on the volatilization of bases (TVB) in packed North Atlantic Gray Shrimp (Crangon crangon): volatile bases in MAP fishery products. J. Agric. Food Chem. 58(22): 11864-11869. hdl.handle.net/10.1021/jf1025218, meer
 • Peer reviewed article Uyttendaele, M.; Busschaert, P.; Valero, A.; Geeraerd, A.H.; Vermeulen, A.; Jacxsens, L.; Goh, K.K.; De Loy, A.; Van Impe, J.F.; Devlieghere, F. (2009). Prevalence and challenge tests of Listeria monocytogenes in Belgian produced and retailed mayonnaise-based deli-salads, cooked meat products and smoked fish between 2005 and 2007. Intern. J. Food Microbiol. 133(1-2): 94-104. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.05.002, meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Seafood quality analysis: molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 29-47, meer
 • Broekaert, K.; Heyndrickx, M.; Herman, L.; Devlieghere, F.; Vlaemynck, G. (2012). Molecular identification of the microbiota of peeled and unpeeled brown shrimp (Crangon crangon) during storage on ice and at 7.5°c, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 47-76, meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). Volatile compounds associated with Psychrobacter spp. and Pseudoalteromonas spp., the dominant microbiota of brown shrimp (Crangon crangon) during aerobic storage, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 76-92, meer
 • Broekaert, K.; Noseda, B.; Heyndrickx, M.; Vlaemynck, G.; Devlieghere, F. (2012). The spoilage microbiota of ray (Raja sp.) during ice storage under different conditions: Molecular identification and characterisation of the spoilage potential, in: Broekaert, K. Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. pp. 93-118, meer
 • Food2know, meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer
 • Pack4food, meer
 • Transmissieroutes van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer