Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Hampel, Henrietta
  • Factoren die de habitatwaarde van tidale schorren voor nekton beïnvloeden in de Westerschelde, meer
  • Habitatwaarde van een estuariene schor in ontwikkeling voor vissen en macrocrustaceeën in de Westerschelde, meer
  • Temporele variatie in het voedingsritme in een tidale kreekpopulatie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps in het Verdronken Land van Saeftinghe (Westerschelde), meer
  • Tidal, diel and semi-lunar changes in the fauna assemblage of the salt marsh "Het Verdronken Land van Saeftinghe", meer
  • Veranderingen in nektongemeenschappen langs de saliniteitsgradiënt van de Schelderivier, meer
  • Voedingsgewoonten van jonge predatorvissen in schorkreken langs de saliniteitsgradiënt van de Westerschelde, meer
A1 publicaties (8) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boek hoofdstuk [show]
Abstracts (7) [show]
Rapport [show]