Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Reductie van golfoverslag over kustwaterbouwkundige constructies
Engelstalige titel: Reduction of wave overtopping at coastal structures
Periode: Januari 2004 tot Oktober 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Golfoverslag; Kustwaterbouwkunde
  • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), meer, partner
Golfoverslag over kustwaterbouwkundige constructies treedt vaker op dan bij het ontwerp voorzien en is vaak ontoelaatbaar groot. Meestal ontbreekt de ruimte om de ontwerpen aan te passen en veiliger te maken. Onderhavig projectvoorstel doet fundamenteel onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen ter reductie van golfoverslag, rekening houdend met de ruimtelijke beperkingen. Fysische modellering en numerieke validatie zullen met dit doel worden gebruikt.