Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
www.scheldemonitor.be/nl/monitoringsprogramma-moneos
Acroniem: MONEOS
Periode: Juli 2010
Status: Gestart
MONEOS werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen. In 2008 werd een eerste voorstel voor een Monitoringsprogramma uitgewerkt in Meire, P.; Maris, T. (2008). In deze nota worden de bestaande monitoringsactiviteiten en de diverse beleidskaders overlopen om uiteindelijk tot een gefundeerd voorstel te komen.
De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer. Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken