Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4)
www.scheldemonitor.org
Originele titel: Het ontwikkelen en realiseren van de vierde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M)
Overkoepelend project: LTV O&M Kennismanagement, meer
Acroniem: ScheldeMonitor
Periode: December 2010 tot 2014
Status: Afgelopen
De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.

Binnen ScheldeMonitor wordt het dataportaal ingezet door de Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie (www.vnsc.eu) en haar werkgroep Onderzoek en Monitoring (werkgroep O&M) voor het herverdelen van de gegevens verzameld binnen het geïntegreerd monitoringsprogramma van het Schelde-estuarium. Het gaat om hydro- en morfodynamische, ecologische en fysisch-chemische gegevens, verzameld door de meetdiensten van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het geïntegreerd aanbieden van deze gegevens vormt een belangrijke meerwaarde in het proces van de evaluatie van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel estuarien watersysteem.