Jaarverslag | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Jaarverslag

Het VLIZ dankt al zijn schenkers van harte voor hun steun. Met uw gift kunnen we onze grenzen verleggen in het helpen van de zeeën en oceaan! Meer informatie over de besteding van de ontvangen giften kan u hier vinden.

Waarvoor werd uw gift in 2017 gebruikt ?

Alle activiteiten gerealiseerd door de VLIZ-filantropiewerking in het afgelopen jaar (2017) zijn gebundeld in een jaarverslag voor schenkers. U kan een gedrukte versie van dit jaarverslag gratis toegestuurd krijgen door uw postadres te bezorgen aan filantropie@vliz.be.

Inkomsten 2017

 • Projecten en beurzen: 5.980,00 EUR (24%)
 • Lidgelden: 14.590,00 EUR (59%)
 • Schenkingen: 1.380,10 EUR (6%)
 • Andere inkomsten: 2.630,74 EUR (11%)

Totaal: 24.580,84 EUR

 

Uitgaven 2017

 • Brilliant Marine Research Ideas: 8.051,69 EUR (66%)
 • Fonds Zuidwerking: 900,00 EUR (8%)
 • Fondsenwervingskosten: 2.350,60 EUR (19%)
 • Administratie: 879,21 EUR (7%)

Totaal: 12.181,50 EUR

 

Overdracht 2018

Enkele bedragen werden gereserveerd voor uitgaven in het werkjaar 2018. Het gaat hierbij onder andere om een deel van de financiering van De Grote Schelpenteldag die plaats vond op 17 maart 2018, de uitbetaling van het resterende bedragen van de Brilliant Marine Research Idea beurzen die overhandigd werden begin 2018 en de overdracht voor de reisbeurzen uit het Fonds Zuidwerking die benut werden in maart 2018.

Transparantie

Uw gift wordt aangewend om projecten te steunen die de zee ten goede komen. U kunt erop vertrouwen dat dit transparant gebeurt.

 • Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw hecht belang aan een ethische code voor fondsenwerving. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks via een jaarverslag voor schenkers op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
 • U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank http://cri.nbb.be/bc9/ of op de website www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting.
 • Onze rekeningen worden jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor.
 

U kan ons altijd contacteren met vragen over de besteding van uw gift.
Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ op +32-(0)59-34 14 94 of via .