Klankbordgroep | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Klankbordgroep

De Klankbordgroep wordt jaarlijks samengeroepen voor een plenaire vergadering die openstaat voor een brede groep van mariene experts om actuele thema’s te presenteren en belangrijke nieuwe en geplande activiteiten te bespreken.

De Klankbordgroep houdt sinds 2011 jaarlijks één plenaire vergadering in Oostende, die openstaat voor alle mariene wetenschappers (zelfstandig academisch personeel, postdocs en leidinggevenden). Ook zijn alle leden (effectief en plaatsvervangend) van de Wetenschappelijke Kerngroep aanwezig op deze open vergadering.

De agenda van de Klankbordgroepvergaderingen bestaat minstens uit volgende onderdelen:

  • het VLIZ-activiteitenrapport van het afgelopen jaar
  • een overzicht van belangrijke nieuwe en geplande VLIZ-activiteiten
  • presentaties over enkele actuele thema’s

De verslagen, informatieve bijlagen en presentaties zijn publiek beschikbaar via de VLIZ-website.

Klankbordgroepmeeting in 2020

Op donderdagnamiddag 3 december 2020 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ via een online meeting in ZOOM (14:00-16:00). Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over de zelfevaluatie van VLIZ, de VLIZ-onderzoeksagenda 2021, de nieuwe regeling voor het aanvragen van scheepstijd voor het onderzoeksschip RV Simon Stevin, de uitbreiding van het Marien Station Oostende en de naderende aftrap van de UN Decade for Ocean Science. ‒ Meer details over de agenda en hoe te registreren voor de ZOOM sessie.