Laureaten VLIZ Awards 2019 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Laureaten VLIZ Awards 2019

Elk jaar reikt het VLIZ op de VLIZ Marine Science Day meerdere prijzen uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen aan te moedigen. Helaas kon dit jaar de 20ste VMSD op 18 maart 2020 niet doorgaan door de maatregelen om het Corona-virus in te dijken. In dit nieuwsbericht zetten we daarom alle laureaten van de VLIZ Awards 2019 even op een rijtje. Alle winnaars wensen we bij deze een dikke proficiat. We hopen dat deze prijs een zetje is om hun degelijk marien onderzoek te blijven verderzetten!

North Sea Award 2019

Evelien Brand wint de VLIZ North Sea Award 2019 voor haar doctoraatonderzoek naar de morfodynamische processen die zich afspelen op Belgisch zandstranden. Werk dat werd uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel op de vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde.

Laureaat Evelien Brand kwam via minutieus veldonderzoek op de stranden van Mariakerke en Groenendijk te weten dat aan de Belgische kust – waar getijverschillen 4 meter en meer bedragen – golven een ondergeschikte rol spelen bij het vormgeven van de stranden. Vooral de sterke getijdenstromingen tijdens springtij spoelen het zand weg. Waarna het strand zich kan herstellen tijdens doodtij, als het verschil tussen hoog- en laagtij minimaal is. Haar onderzoek kaderde binnen het CREST-project, dat tot doel had meer wetenschappelijk inzicht te krijgen in de kustprocessen ter bescherming van de Belgische kust in een veranderd klimaat.

Brand Evelien (2019). Intertidal beach morphodynamics of a macro-tidal sandy coast (Belgium). PhD Thesis. Hydrology and Hydraulic Engineering, Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 148 pp. [downloaden] - VIDEO

Info over deze prijs | Vorige laureaten North Sea Award


Master Thesis Award 2019 - Biologisch

Een eerste VLIZ Master Thesis Award (biologisch) wordt uitgereikt aan Loïc Van Audenhaege. Hij volgde als student van de Universiteit Gent de International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea) en deed zijn onderzoek in het kader van zijn masterthesis aan het National Oceanography Centre in het Verenigd Koninkrijk.

Loïc Van Audenhaege ging de vele technologische en methodologische uitdagingen aan om een habitatstudie uit te voeren op een verticale wand op 750 meter diepte in Groenlandse wateren. Een multibeam echosounder gemonteerd op een onderwaterrobot bracht de complexiteit van de verticale wand gedetailleerd in kaart en konden potentiële habitats worden onderscheiden. Met stalen en hoge-resolutiebeelden door de robot genomen, werden de typische organismen voor elk van de habitats in dit verticale diepzeemilieu tot op soort gebracht.

Van Audenhaege Loïc (2019). High-resolution vertical habitat mapping of a deep-sea cliff offshore western Greenland. MSc Thesis. National Oceanography Centre: Southampton. 142 pp. [aanvragen]

Info over deze prijs | Vorige laureaten Master Thesis Award


Master Thesis Award 2019 – Niet-biologisch

De tweede VLIZ Master Thesis Award (niet-biologisch) gaat naar Rafaela De Albuquerque Ribeiro. Zij studeerde de Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystems (TROPIMUNDO) aan de Vrije Universiteit Brussel en de UNIFI universiteit in Firenze, Italië.

Door Marien Beschermde Gebieden (of MPA’s) in te stellen beschermen we soorten en habitats in zee. Maar wat als klimaatopwarming de soorten geografisch doet verschuiven buiten de grenzen van het gebied? Rafaela De Albuquerque Ribeiro berekende de snelheid waarmee mariene organismen, langs zowel de Pacifische als Atlantische kusten van Zuid-Amerika, mogelijks opschuiven onder drie verschillende klimaatscenario’s. Ze bekeek in welke mate de beschermingsplannen van de reeds bestaande MPA’s al of niet klimaatresistent zijn. Om rekening mee te houden als het netwerk van MPA’s wereldwijd van het huidige 8% naar 30% moet gaan in 2030?

Rafaela De Albuquerque Ribeiro (2019). Designing climate-proof marine protected areas: a case study in South America. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Université Libre de Bruxelles/Università degli Studi di Firenze/The University of Queensland, School of Civil Engineering: Brussels/Florence/Brisbane. 40 pp. [aanvragen] - VIDEO

Info over deze prijs | Vorige laureaten Master Thesis Award


Professionele Bachelor Thesis Award 2019

De VLIZ Bachelor Thesis Award 2019 werd toegekend aan Celie Lescroart van Hogeschool VIVES in Kortrijk. Zij volgde de opleiding Ecotechnologie en deed onderzoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) naar de oorsprong van zwerfvuil aan zee.

Aan de hand van labels en opschriften op afval, geraapt aan het strand en in de haven van Oostende, werd geprobeerd om de oorsprong van het zwerfvuil te traceren. Hoewel een groot deel van de items geen labels of opschriften meer had en niet verder kon getraceerd worden, bleek op elke locatie toch tussen 22 en 70% van het afval afkomstig uit de visserijsector of van offshore activiteiten.

Lescroart Celie (2019). Zwerfvuil aan zee, terug naar de bron: labels en opschriften als leidraad naar de oorsprong van het afval. Graduate Thesis. VIVES: Kortrijk. 82 pp. [aanvragen]

Info over deze prijs | Vorige laureaten Bachelor Thesis Award