Bescherm het mariene leven in Chili | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Bescherm het mariene leven in Chili

De ecosystemen in de kustzone van Chili behoren tot de meest productieve ter wereld. Maar het gebied is ook belangrijk voor een reeks recentere economische ontwikkelingen die de traditionele levenswijze in de - vaak geïsoleerde - kustgemeenschappen aantasten. Daarom is in de regio een diversiteit aan lokale initiatieven opgezet om deze fragiele mariene ecosystemen te beschermen.

De fjorden en kanalen in het zuiden van Chili zijn wereldwijd erkend als een top-prioriteit voor natuurbehoud. Het is het leefgebied van een unieke mariene biodiversiteit. Aan de erkenning van het wereldwijd belang van dit gebied gaan jarenlange inspanningen van marien onderzoek vooraf, dikwijls in moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen.

Dankzij uw donatie kunnen onderstaande acties gerealiseerd worden:        

Het oprichten van een Netwerk van Mariene reservaten

Eén van die acties betreft het oprichten en wetenschappelijk ondersteunen van een netwerk van beschermde mariene gebieden in de voedings-en paringsgronden voor de grote zeedieren, of langsheen migratieroutes. Vorig jaar nog werd het afbakenen van twee reservaten in de Golf van Corcovado (Chiloé eiland, zie kaart) goedgekeurd, waar werd aangetoond dat blauwe vinvissen er elke zomer komen om hun kalveren groot te brengen. Samen beslaan de twee reservaten zo’n 110.000 hectares. Een stap in de goede richting!

Onderzoek en monitoring in deze MPA’s blijft echter broodnodig voor de onderbouwing van efficiente maatregelen voor de bescherming van sleutelsoorten en hun leefomgeving. De beschikbare middelen voor onderzoek zijn steeds té beperkt voor dit enorm en weinig toegankelijk gebied.

Voor deze actie zetten onderzoekers en vrijwilligers, verbonden aan de lokale universiteit (Universidad Austral de Chile) zich in om tijdens veldwerk kostbare gegevens te verzamelen over het voorkomen van soorten en hun leefgebieden. Via het VLIZ doen zij een oproep voor hulp bij de aankoop van de ontbrekende onderzoeksinstrumenten en veldmateriaal zoals fotoapparatuur, duikuitrustingen en akoestische apparatuur voor de monitoring van mariene biodiversiteit.

Het promoten van ‘best practices’ in de lokale economie

De regio kende in de jaren 1990 een enorme groei in de aquacultuursector. De kwekerijen liggen echter vaak in de voedings- en paringsgronden van populaties van bedreigde diersoorten zoals de blauwe vinvis, Chileense dolfijnen, Peale en Burmeisters’ dolfijnen, zee-otters, en orka’s.

Daarom concentreert de tweede actie zich op het onderzoek voor het mitigeren van negatieve gevolgen en het wetenschappelijk onderbouwen van nieuwe en alternatieve praktijken (ecotoerisme, kleinschalige visserij en traditionele aquacultuur) die aangepast zijn aan de eigenheid van de regio en haar bevolking.

Voor deze actie zetten onderzoekers en vrijwilligers in op educatief werk, gericht op de lokale bevolking, scholen en technische universiteiten. Door onderwater-opnames en waarnemingen (bijvoorbeeld over de rijkdom van soorten, de voordelen van een rijke biologische diversiteit, maar ook van de verstrikking van mariene soorten in de netten en kooien) streven zij er naar een breder bewustzijn of ‘oceaangeletterdheid’ te creëren bij de lokale bevolking.

Doneer