Master Thesis Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Master Thesis Award

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit, of van afstudeerwerken van Vlaamse studenten aan een niet-Vlaamse onderwijsinstelling. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Aldus hoopt het VLIZ hen aan te sporen in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te bevorderen.

Ben je afgelopen academiejaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit, of behaalde je als Vlaamse wetenschapper een master aan een niet-Vlaamse onderwijsinstelling? Ben je fier op je marien of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Master Thesis Award!

Jaarlijks wordt uit alle inzendingen de beste biologische en niet-biologische scriptie verkozen. De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of aan jonge Vlaamse onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een niet-Vlaamse universiteit of hogeschool. Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement. Deelnemen kan via het online formulier (deadline 13 december 2020).

De VLIZ Master Thesis Awards 2020 worden uitgereikt op woensdag 3 maart 2020 ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day #VMSD21 in De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.

Vorige laureaten