Master Thesis Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Master Thesis Award

Jaarlijks kent het VLIZ twee prijzen toe ter bekroning van afstudeerwerken aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking.

De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en te bekronen. Aldus hoopt het VLIZ hen aan te sporen in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te bevorderen.

Ben je afgelopen academiejaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Ben je fier op je marien of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Master Thesis Award!

De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevindt zich in het reglement.

Raadpleeg hier informatie over vorige laureaten en afstudeerwerken.

De deadline voor indiening van de kandidaturen is op 30 november 2016.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten volgende documenten te bezorgen aan het VLIZ:

  • één exemplaar van het afstudeerwerk (ook onder elektronische vorm);
  • een samenvatting in het Nederlands van maximaal vijf pagina’s (ook onder elektronische vorm);
  • het ingevulde deelnemingsformulier;
  • een curriculum vitae.

Kandidaturen en bijbehorende stukken zijn te richten aan:

Prof. Dr. Colin Janssen, Voorzitter Wetenschappelijke Commissie
p/a Dr. Jan Mees, Algemeen directeur
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België
Tel.: +32-(0)59-34 21 30
Fax: +32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be