Netwerken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Netwerken

Eén van de belangrijkste taken van het VLIZ is om met mensen uit diverse hoeken en actief in de zee- en kustwetenschappen te netwerken. Het VLIZ organiseert jaarlijks heel wat evenementen en overlegmomenten om dit te bewerkstelligen. Het VLIZ is ook actief in talrijke formele nationale en internationale netwerken.

Nationale netwerken en advies- en overlegcommissies

Enkele voorbeelden van nationale netwerken en advies- en overlegcommissies (tijdelijke, projectmatige) waarin het VLIZ participeert:

Provincie West-Vlaanderen ‘Overleg duurzaam kustbeheer’ (halfjaarlijks overleg rond ontwikkelingen duurzaam kustbeheer)
WIN Wetenschaps Informatie Netwerk van de Vlaamse overheid
Flanders' Maritime Cluster vzw Flanders' Maritime Cluster vzw
Vlaamse Baaien Stuurgroep Vlaamse Baaien
Vlaams Aquacultuur platform Vlaams Aquacultuur Platform
Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen
Vlaams Algen platform Vlaams Algen platform
Stel je vraag.be ‘Stel je vraag.be’ consortium (KBIN)
VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief-, en Documentatiewezen
As4 Plaatselijke groep van As4 van het Belgisch Operationeel Programma voor de visserijsector  en stuurgroep van Fish2know, Fish2know for Professionals, VALDUVIS, A l’Ostendaise, North Sea Chefs & vissers, Het Grote Noordzeeviskookboek
ANB Adviescommissies Adviescommissie VNR Knokke-Heist en Westkust
Kustkompas 2012 Werkgroep Kustkompas 2012
EWRS Stuurgroep ‘Surveillance, early warning and rapid response – IAS (Invasive Alien Species)’

 

Internationale netwerken en advies- en overlegcommissies

Enkele voorbeelden van Internationale netwerken en advies- en overlegcommissies (tijdelijke, projectmatige) waarin VLIZ-medewerkers participeren:

IODE NODC IODE netwerk van oceanografische datacentra (UNESCO/IOC)
IOC Uitvoerende Raad en de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO
UNESCO Science Programme (FUST) stuurgroep van het Vlaams UNESCO Trustfonds ter ondersteuning van wetenschappelijke activiteiten van het UNESCO Science Programme (FUST)
IAMSLIC/ IODE GE-MIM Joint IODE/IAMSLIC Group of Experts on Marine Information Management
IODE - GE-BICH IODE Group of Experts on Biological and Chemical Data Management and Exchange Practices
POGO Partnership for Observation of the Global Oceans
POGO - News & Information Group News & Information Group van het Partnership for Observation of the Global Oceans
EMB European Marine Board (als gastheer voor het secretariaat en vertegenwoordiger van FWO-Vlaanderen en de EMB communication panel)
EMBCP European Marine Board Communications Panel
JPI Oceans Joint Programming Initiative of Healthy and Productive Seas and Oceans
EurOcean European Centre for Information on Marine Science and Technology
MARBEF+ Europese netwerk rond Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
MARS European Network of Marine Research Institutes and Station
ERVO European Research Vessel Organisation
IRSO International Research Ship Operators
EURASLIC European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres
NMEA National Marine Educators Association (US)
EMSEA European Marine Science Educators Association
EuroCoML European Census of Marine Life
ERMS Uitvoerend comité van de European Register of Marine Species
ICES - WGBIODIV ICES Working Group on Biodiversity Science
ICES - DIG ICES Data and Information Group
ICES - WGHIST ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries
WoRMS Stuurgroep van de World Register of Marine Species
SeaDataNet II Sea Data Network
ICAN International Coastal Atlas Network
GLOSS Global Sea Level Observing System Network
VNSC Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) Commissie m.e.r.
ICSU - WDS World Data System (WDS) van het International Council for Science (ICSU)
LifeWatch - LiNC LifeWatch National Centers netwerk
EMBOS European Marine Biodiversity Observatory System
Species 2000 Species 2000
INSPIRE INSPIRE Thematic Working Group on Biogeographical Regions, Habitats and Biotopes and Species Distributions
Coastal Wiki Coastal Wiki Editorial Board
EMODnet Steering Committee en Marine Observation and Data Expert Group (MODEG) binnen het European Marine Observation and Data Network (EMODnet)
SeaWeb jury Concours Olivier Roelinger
Catalogue of Life Catalogue of Life Global Team, Editorial Board, Board of Directors
Hogeschool Zeeland Beroepsvelden adviescommissie van de Hogeschool Zeeland

 

Daarnaast zetelt het VLIZ tevens in begeleidingsgroepen en eindgebruikerscomités van meerdere onderzoeksprojecten zoals o.a. LECOFISH, CLIWATBEES - ECOPLAN, WAKO-II.