VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Oceaan-klimaat-nexus: belang onderzoek naar rol van oceaan in klimaatvraagstuk

Toegevoegd op: 2020-05-19
In navolging van de klimaattop in december 2019 in Madrid – de zogenaamde ‘Blue COP’ – stelde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een beleidsinformerende nota op waarin het belang van de oceaan, haar biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het klimaatvraagstuk worden geschetst. Het rapport geeft tevens een overzicht van de relevante wetenschappelijke expertise binnen de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap, en onderstreept de nood van een verdere uitbouw van mariene observatie- en onderzoeksinfrastructuur. ...

Wat ‘De Zee als Goed Doel’ in 2019 deed met uw financiële steun

Toegevoegd op: 2020-05-19
‘De Zee als Goed Doel’ – de filantropiewerking van het VLIZ – blikt terug op het werkingsjaar 2019 in het Jaarverslag voor Schenkers. De extra activiteiten, allemaal ter bevordering van meer kennis over en zorg voor de zee, konden we enkel en alleen verwezenlijken met de financiële steun van onze VLIZ-leden en gulle schenkers. Ondersteunt u ons – als particulier of bedrijf – ook verder in 2020? Uw steun maakt een zee van verschil! ...

FACT CHECK: Risico op COVID 19-besmetting via zeewater en strandzand zeer klein

Toegevoegd op: 2020-05-12
De Belgische kust is de grootste toeristische trekpleister van het land. Maar hoe groot is het besmettingsrisico door SARS-CoV-2 wanneer we deze zomer weer naar het strand trekken? In samenwerking met de Universiteit Gent en de Provincie West-Vlaanderen, bundelde het VLIZ de bestaande wetenschappelijke kennis over het coronavirus in de context van de Vlaamse stranden. Het rapport detecteert ook de kennishiaten die op korte termijn zouden moeten kunnen weggewerkt worden. ...

Jaarboek bundelt verwezenlijkingen VLIZ in 2019

Toegevoegd op: 2020-05-08
Het VLIZ-jaarboek 2019 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2019, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Onderzoek hoe buitenactiviteiten tijdens de coronacrisis ons mentaal welzijn beïnvloeden

Toegevoegd op: 2020-04-22
De pandemie van het coronavirus heeft een grote invloed op ons leven, vooral wat betreft de toegankelijkheid van de publieke buitenruimtes. In België geldt momenteel een semi-lockdown. We kunnen nog steeds even naar buiten, zolang we de maatregelen opgelegd door de overheid in acht nemen. Maar wat doet dat buitenzijn met ons mentaal welzijn? Bewegen we nu meer of minder dan voorheen? Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven willen in kaart brengen hoe, waar en hoeveel we de buitenruimtes bezoeken, en hoe deze bezoekjes onze gezondheid en emoties beïnvloeden. Doe je mee? ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]