VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Marien zwerfvuil en microplastics: overzicht expertise en wetenschappelijke kennis in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2017-10-16
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota brengt het VLIZ – op vraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM – de Vlaamse expertise en kennis in kaart rond marien zwerfvuil en microplastics. De nota geeft een handig overzicht van het gepubliceerde onderzoek, maar duidt ook welke de noden zijn om zwerfvuil en microplastics in Vlaamse aquatische milieus te bestuderen en aan te pakken. ...

Ecodesign Challenge buigt zich over de plastic soep

Toegevoegd op: 2017-10-13
Hoe krijgen we de plastic soep de wereld uit? Dat is de vraag waar 140 studenten hun hoofd over braken op de OVAM Ecodesign Challenge 2017, een 2-daags evenement waarbij studenten op zoek gingen naar een creatieve oplossing voor een uitdaging vooropgesteld door OVAM. ...

EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers

Toegevoegd op: 2017-10-13
Welke dataproducten kunnen we ontwikkelen op basis van de mariene biologische gegevens die in EMODnet Biology beschikbaar zijn? Welke instrumenten zijn essentieel voor het management, beleid, planning en onderwijs? Over deze vragen werd gebrainstormd tijdens de EMODnet Biology workshop in Londen (10 oktober 2017) met vertegenwoordigers van high-level datagebruikers, zoals de vier Europese regionale zee-commissies, verschillende trans-Atlantische partnerschappen, de industrie, natuurbeheer- en natuurbeschermingsorganisaties. ...

Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Toegevoegd op: 2017-10-13
Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren. Met betrekking tot de zee en oceaan, speelt burgerwetenschap zelfs een bijzondere extra rol. Door de omvang van de oceaan en het gebrek aan verbondenheid dat de meerderheid van de bevolking heeft met dit blauwe gedeelte van onze planeet, zorgt mariene burgerwetenschap er tevens voor de oceaangeletterdheid te promoten en de burger te betrekken in het kust- en zeeonderzoek. ...

Terugblik op eerste VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health

Toegevoegd op: 2017-10-10
Het eerste VLIZ Science Symposium van 6 september is ondertussen enkele weken achter de rug. Dat de twee laureaten van de Delcroix-prijs, waarvan de uitreiking daags voordien doorging, aanwezig waren in Oostende was de directe aanleiding voor de organisatie van een wetenschappelijk symposium rond ‘the Ocean and Human Health’. Een 10-tal excellente sprekers werkzaam in dit multidisciplinaire onderzoeksthema gaven inkijk in hun resultaten. Kon je er op 6 september niet bijzijn? Geen nood! Herbeleef de interessante voormiddag via het online ter beschikking gestelde materiaal. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]