VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2018

Toegevoegd op: 2017-10-17
Het VLIZ lanceert een nieuwe oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas'. Deze beurzen hebben als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 15 december 2017. ...

Marien zwerfvuil en microplastics: overzicht expertise en wetenschappelijke kennis in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2017-10-16
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota brengt het VLIZ – op vraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM – de Vlaamse expertise en kennis in kaart rond marien zwerfvuil en microplastics. De nota geeft een handig overzicht van het gepubliceerde onderzoek, maar duidt ook welke de noden zijn om zwerfvuil en microplastics in Vlaamse aquatische milieus te bestuderen en aan te pakken. ...

Ecodesign Challenge buigt zich over de plastic soep

Toegevoegd op: 2017-10-13
Hoe krijgen we de plastic soep de wereld uit? Dat is de vraag waar 140 studenten hun hoofd over braken op de OVAM Ecodesign Challenge 2017, een 2-daags evenement waarbij studenten op zoek gingen naar een creatieve oplossing voor een uitdaging vooropgesteld door OVAM. ...

EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers

Toegevoegd op: 2017-10-13
Welke dataproducten kunnen we ontwikkelen op basis van de mariene biologische gegevens die in EMODnet Biology beschikbaar zijn? Welke instrumenten zijn essentieel voor het management, beleid, planning en onderwijs? Over deze vragen werd gebrainstormd tijdens de EMODnet Biology workshop in Londen (10 oktober 2017) met vertegenwoordigers van high-level datagebruikers, zoals de vier Europese regionale zee-commissies, verschillende trans-Atlantische partnerschappen, de industrie, natuurbeheer- en natuurbeschermingsorganisaties. ...

Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Toegevoegd op: 2017-10-13
Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren. Met betrekking tot de zee en oceaan, speelt burgerwetenschap zelfs een bijzondere extra rol. Door de omvang van de oceaan en het gebrek aan verbondenheid dat de meerderheid van de bevolking heeft met dit blauwe gedeelte van onze planeet, zorgt mariene burgerwetenschap er tevens voor de oceaangeletterdheid te promoten en de burger te betrekken in het kust- en zeeonderzoek. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]