Website voor het berekenen van de BEQI-index | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Website voor het berekenen van de BEQI-index

Toegevoegd op 2010-03-31
VLIZ bouwde mee aan een gebruiksvriendelijke webtoepassing voor het berekenen van de biologische BEQI-index waarmee de ecologische status van bodemdieren (macrobenthos) in kust- en overgangswateren kan bepaald worden in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water: www.beqi.eu

In samenwerking met het NIOO, ILVO en IMARES ontwikkelde het VLIZ een online applicatie voor de berekening van de BEQI-index (Benthic Ecosystem Quality Index). BEQI is een biologische index die de ecologische status van bodemdieren (macrobenthos) in kust- en overgangswateren kan berekenen in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De ontwikkeling van een online applicatie maakt de berekeningsmodule van deze index toegankelijker voor andere instituten. Via de website (www.beqi.eu) kun je data opladen en de nodige berekeningen uitvoeren om de BEQI-score te bepalen. De applicatie werd ontwikkeld in opdracht van de Waterdienst in Nederland en de FOD Leefmilieu in België.

Meer lezen: in het artikel in H2O uit 2009.[Overzicht] [Login]