EUROCEAN 2010: Grote uitdagingen voor marien onderzoek in het komende decennium | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

EUROCEAN 2010: Grote uitdagingen voor marien onderzoek in het komende decennium

Toegevoegd op 2010-04-01
De EurOCEAN 2010 Conferentie in Oostende (12-13 oktober 2010) zal de unieke gelegenheid zijn voor de Europese marien-wetenschappelijke gemeenschap om de nieuwe beleidsontwikkelingen te overwegen en bediscussiëren; de resultaten sinds de laatste EurOCEAN conferentie in Aberdeen (2007) op een rijtje te zetten; en de nieuwe uitdagingen en kansen voor de volgende 10 jaar te onderstrepen. Meer informatie op www.eurocean2010.eu. Blokkeer dus uw agenda!

De EurOCEAN 2010 Conferentie en de erbij horende "Ostend Declaration" (oktober 2010) komt net op het juiste moment, gezien het landschap van de onderzoeksfinanciering in Europa grote wijzigingen komt te ondergaan in de zeer nabije toekomst. Het zal de gelegenheid zijn om het belang van het mariene onderzoek voor een effectief maritiem beleid te onderstrepen, evenals haar sleutelrol in de Europese economische groei en herstel.

De EurOCEAN 2010 Conferentie is een evenement dat georganiseerd wordt onder het Belgische EU-voorzitterschap, in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de Marine Board van de European Science Foundation.

Conferentie secretariaat
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
EurOCEAN 2010
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende, Belgium
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
Email: eurocean2010@vliz.be

Financieel ondersteund door:[Overzicht] [Login]