PERSBERICHT: Het Schelde-estuarium in het vizier van Europees kustbeschermingsproject | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

PERSBERICHT: Het Schelde-estuarium in het vizier van Europees kustbeschermingsproject

Toegevoegd op 2010-05-27
Het ambitieuse wetenschappelijk programma THESEUS brengt 31 Europese instituten samen om de kustbescherming in acht kwetsbare Europese kustgebieden onder de loep te nemen. Het dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde Belgisch-Nederlandse Schelde-estuarium tussen Gent en Vlissingen is één van de bestudeerde zones. Van 2 tot 4 juni komen de experten uit gans Europa bijeen in Leuven, gevolgd door een veldbezoek op de Schelde. Ze zijn er alvast van overtuigd dat, door de bevolking degelijk te informeren en de kustbescherming te optimaliseren, de schadelijke gevolgen van een ramp tot minstens een vierde kunnen worden herleid.
Lees meer in de pershoek van de VLIZ-website


[Overzicht] [Login]