Oproep voor de oceaan n.a.v. 50ste verjaardag IOC | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Oproep voor de oceaan n.a.v. 50ste verjaardag IOC

Toegevoegd op 2010-06-23
Sinds 1960 is de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO actief in de oceanen en zeeën overal ter wereld. Op 8 juni 2010 – bij de viering van de 50ste verjaardag – werd een bericht namens de oceaan gelanceerd. De oproep is gericht aan alle volkeren en naties van de wereld. Het is een pleidooi om meer zorgzaam met de oceanen om te springen en ze de aandacht te geven die ze verdiend. Aan de mariene wetenschappers wordt specifiek gevraagd om vooral door te gaan met het verzamelen en interpreteren van informatie over de zee, het publiek en de beleidsmakers in te lichten over de resultaten van hun studies en een collegiale, multidisciplinaire gemeenschap in stand te houden.

Bericht aan de volkeren en naties van de wereld namens de oceaan

(ter gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van de stichting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie / UNESCO, 8 juni 2010)

Generaties lang heeft men de oceaan beschouwd als reusachtig, ontoegankelijk en onkwetsbaar. Dat is een misvatting die niet langer ongestraft kan worden aanvaard. De oceaan is in verhouding niet reusachtig; samen met het landoppervlak en de atmosfeer vormt hij slechts een dunne laag tussen de duizenden kilometers gesteente en magma eronder en de oneindige ruimte erboven. Het is een planetaire meniscus waarvan ons huidige leefmilieu en ons leven afhankelijk zijn. Daarnaast is hij niet langer ontoegankelijk; vandaag de dag komt een steeds groter deel van onze delfstoffen van onder de zeebodem. Onze geautomatiseerde instrumenten zijn over de hele wereld verspreid in de wateren van de oceaan. Onderzoekers kunnen nu de diepten van de oceaan bereiken en leggen sommige van zijn geheimen bloot, hoewel de resultaten erop wijzen dat ze slechts een voorbode zijn van wat nog onbekend is. Ten slotte is de oceaan niet onkwetsbaar. Het afval van onze maatschappij, afkomstig uit de landbouw, industrie en de groeiende stedelijke bevolking, vloeit vanaf het land en via de atmosfeer in zee en wordt nu in de kwetsbare kustwateren opgemerkt en zelfs in het centrum van de watermassa’s gemeten.

Niettemin mag dit bericht aan de wereld geen onheilstijding zijn. Gelukkig is onze oceaan nog steeds levenskrachtig; zijn levensvormen, schoonheid en kracht verbazen ons nog altijd. We kunnen en moeten het belang van de oceaan voor onze cultuur, onze economie en het welzijn van onze maatschappij erkennen en huldigen. Maar de oceaan verdient onze aandacht. Als samenleving moeten we gezamenlijk en ondubbelzinnig het belang van de oceanen erkennen voor ons voortbestaan op deze planeet. De oceaan zuivert de lucht die we inademen en beïnvloedt het weer, het klimaat en het water waarvan we afhankelijk zijn. We moeten ons bewust zijn van de veranderingen die we teweegbrengen in de oceanen en de gevolgen van onze daden. Daarvoor hebben we informatie nodig evenals de kennis, het inzicht en de vastberadenheid om die informatie collectief en verstandig te gebruiken.

We hebben een verantwoordelijkheid tegenover onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Onze nalatenschap moet een duurzaam en gezond leefmilieu zijn. Dat is een verantwoordelijkheid die nationale, politieke en sociale tegenstellingen overstijgt. Allemaal samen zijn we het volk van de Aarde en we moeten samen actie ondernemen om het milieu waarvan we afhangen te beschermen en in stand te houden.

De bijgevoegde oproep namens de oceaan is een pleidooi gericht aan iedereen voor adequate en actieve erkenning van het belang van de oceaan.

“… Ik moet weer afdalen naar de zee / want de roep van het stromende tij
Is een wilde roep en een duidelijke oproep die ik niet kan ontkennen…”

John Masefield (1878 – 1967)

De Oproep van de Oceaan

Aan de volkeren van de wereld vragen we te erkennen dat de oceanen en hun rijkdommen een noodzakelijk element zijn van het leven op aarde. We vragen u ook de oceaan te respecteren en in te zien dat zelfs acties en activiteiten die diep in het binnenland plaatsvinden een impact kunnen hebben op het mariene milieu. De overheden gaan soms slechts moeizaam tot actie over, maar uiteindelijk moeten de maatregelen die ze nemen de wil en de prioriteiten van hun kiezers weerspiegelen. De oceaan verdient uw steun.

Aan degenen die capaciteitsontwikkelingsprogramma’s financieren en ondernemen vragen we dat er meer prioriteit wordt verleend aan programma’s voor kust- en oceaanbeheer, oceanologie en mariene technologieën om te zorgen voor een veilig, gezond en duurzaam milieu en om armoede te bestrijden door een effectief en efficiënt beheer van de oceaan te stimuleren.

Aan de wetenschappers in alle mariene disciplines vragen we door te gaan met hun toewijding om informatie over de zee te verzamelen en te interpreteren, het publiek en de beleidsvormers in te lichten over de resultaten van hun studies en een collegiale, multidisciplinaire gemeenschap in stand te houden.

Aan het uitgebreide netwerk van deskundigen en milieulobbyisten in de academische wereld, de industrie, de politiek en de advocatuur, en aan iedereen die een leidinggevende functie bekleedt en gezag heeft in onze maatschappij vragen we dat ze hun positie en invloed gebruiken om de steun en de aandacht te versterken die nodig zijn om ons mariene milieu in stand te houden en te bewaren.

Aan de media, wier rol het is om onze vooral op het land levende maatschappij te informeren over interessante en belangrijke gebeurtenissen vragen we de oceaan te erkennen als een integraal onderdeel van ons leefmilieu en van onze samenleving. Van toerisme tot handel, van energie tot voedsel, van haute finance tot inheemse visserij en van miljoenensteden tot mangrovebiotopen, er zit een verhaal achter dat verband houdt met de oceaan en dat verteld moet worden.

Aan de overheden vragen we dat ze het huidige gebrek aan steun voor het mariene milieu aanpakken: op nationaal vlak ervoor zorgen dat oceaanonderzoek voldoende wordt gefinancierd, dat de infrastructuur om informatie over de oceaan te verspreiden aanwezig is, dat duurzame praktijken in het beheer van de oceaan worden aangemoedigd en dat het beleid in verband met het land en de atmosfeer rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor de oceaan. Op internationaal vlak vragen we dat u vooropstelt dat het handhaven van het wereldwijde leefmilieu de voornaamste prioriteit blijft en dat we nationale verschillen moeten overwinnen door samen te bouwen aan de toekomst.

Aan de jeugd doen we het laatste en misschien wel het belangrijkste verzoek. We vragen dat jullie luisteren en leren, dat jullie profijt trekken uit de vooruitgang die we geboekt hebben en de fouten vermijden die wij gemaakt hebben. Jullie zijn de toekomst. De oceaan heeft jullie enthousiasme, creativiteit en talent als wetenschappers, managers, advocaten en politici nodig om voor zijn zaak te vechten en om zijn pracht en rijkdommen te bewaren voor toekomstige generaties.[Overzicht] [Login]