Onderzoeksschip Zeeleeuw kan niet langer voldoen aan de vraag voor scheepstijd in 2010 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Onderzoeksschip Zeeleeuw kan niet langer voldoen aan de vraag voor scheepstijd in 2010

Toegevoegd op 2010-06-24
Er zal 400 uur op de aangevraagde vaartijd met de Zeeleeuw moeten worden bespaard in 2010. VLIZ opteert om de tochten voor wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s voorrang te geven boven de monitoringstochten die in opdracht van de overheid doorgaan.

In 2009 voer de Zeeleeuw 1.690 uur voor wetenschappelijk onderzoek, terwijl er per jaar maximaal 1.470 uur worden begroot. Er worden niet alleen steeds meer tochten aangevraagd, ook de gemiddelde duur van een dagtocht is sinds 2001 gestegen van 7.5 uur naar 8.2 uur in 2008, en zelfs tot 10.2 uur in 2009. Een andere tendens is dat steeds meer vaartijd gespendeerd wordt aan monitoring die op vraag van de overheid doorgaan (bv. In functie van de Kaderrichtlijn Water en de consessies voor windmolenparken).

Deze aanzienlijke stijging in vaartochten in 2009 leidde tot het overschrijden van de voorziene budgetten. Met de huidige financiële beperkingen voor de Vlaamse overheid, kan DAB Vloot niet opnieuw de operationele kosten van de Zeeleeuw zo sterk laten stijgen.

Schrappen van reeds aangevraagde tochten is natuurlijk moeilijk. Maar VLIZ opteert om de tochten voor wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s voorrang te geven boven monitoringstochten die in opdracht van de overheid doorgaan. We hopen dat jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen.[Overzicht] [Login]