Nu ook eigenlijke data op Vlaams-Nederlands kennisplatform ScheldeMonitor te vinden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nu ook eigenlijke data op Vlaams-Nederlands kennisplatform ScheldeMonitor te vinden

Toegevoegd op 2010-09-06
Tot voor kort stond de ScheldeMonitor vooral bekend als informatiesysteem waarin alle publicaties, projecten en datasets zijn terug te vinden die verband houden met het onderzoek en de monitoring op het Schelde-estuarium. Er werden belangrijke stappen gezet om de ScheldeMonitor verder uit te bouwen tot een dataportaal, waar ook de feitelijke meetgegevens te bevragen zijn.

De ScheldeMonitor is hét Vlaams-Nederlands kennisplatform voor het Schelde-estuarium (www.scheldemonitor.org). Tot nu toe vond je er alle informatie over de personen en instituten die onderzoek of grensoverschrijdende monitoring verricht(t)en in het estuarium, hun projecten en publicaties, en de achtergrondinformatie over de door hen geproduceerde datasets.

Nu is er tevens een dataportaal aan de ScheldeMonitor gebreid: www.scheldemonitor.org/data.php. Het verschaft je toegang tot de eigenlijke meetgegevens zelf, maar ook tot de daarvan afgeleide dataproducten en GIS informatie. De fysische, biologische en chemische meetgegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen en dataleveranciers en kunnen nu via een geïntegreerde manier geraadpleegd worden.

Het dataportaal werd ontwikkeld in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid. De eerste officiële versie is zopas online geplaatst. Het is onze intentie het portaal in de toekomst verder uit te bouwen en te zorgen dat er steeds meer Scheldegegevens in terug te vinden zijn.

Het ScheldeMonitor dataportaal wordt ook ingezet om alle gegevens gegenereerd door het geïntegreerde monitoringsprogramma MONEOS centraal beschikbaar te maken. MONEOS is opgezet door de Vlaamse en Nederlandse overheid naar aanleiding van de verruiming van de vaargeul. Het dataportaal wordt daarmee een belangrijk beleidsondersteunend instrument bij de evaluatie van de effecten van de verdieping.

Al uw commentaar en feedback in verband met het gebruik van het portaal is welkom via mail op info@scheldemonitor.org of via het feedback formulier op de site.[Overzicht] [Login]