Infrastructuurmodule IMIS operationeel | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Infrastructuurmodule IMIS operationeel

Toegevoegd op 2007-01-26
Ons informatiesysteem IMIS heeft er een nieuwe module bij, waarin het VLIZ hoopt alle mariene onderzoeksinfrastructuur te documenteren aanwezig in ons land [lees meer]
De nieuwe infrastructuurmodule van IMIS zal in de eerste plaats informatie bevatten over de aanwezige mariene onderzoeksinfrastructuur. Dit zijn de fysische of organisatorische structuren die nodig zijn voor het uitvoeren van wetenschap. Dit kan gaan van onderzoeksschepen, ROV’s, AUV’s, grote instrumenten die ingezet worden van op schepen - zoals een corer of een niskinrosette - en netwerken van monitoringsboeien, over de zogenaamde ‘land–based’ faciliteiten - zoals gespecialiseerde laboratoria en experimentele opstellingen als stroomgoten, klimaatkamers, etc.-, vliegtuigen en satellietsensoren tot verzamelingen (biologische referentieverzameling, sediment en boorkernbanken).

Kleine instrumenten en sensoren worden op zich niet als onderzoeksinfrastructuur beschouwd. Maar in de IMIS module zullen echter ook informatie over staalname-instrumenten en sensoren bijhouden. Dit kan belangrijk zijn als een onderzoeker deze kleine apparatuur wenst ter beschikking te stellen voor de ganse mariene onderzoeksgemeenschap.

Immers, het delen van informatie over de aanwezige onderzoeksinfrastructuur en uitwisselbare instrumenten kan wetenschappers helpen door:

  • de inzet van de infrastructuur te verhogen en daarbij ook het rendement van het geïnvesteerde kapitaal
  • de samenwerking tussen onderzoeksgroepen te bevorderen
  • het multidisciplinaire karakter van het mariene onderzoek te promoten
Voor het VLIZ en het Waterbouwkundig Laboratorium staan reeds een aantal zaken ingevuld. Elke onderzoeksgroep kan de informatie over hun infrastructuur en toestellen aanbieden. Het VLIZ zorgt ervoor dat de gegevens op de juiste manier in de databank terechtkomen. Andre Cattrijsse zal in de loop van 2007 elke onderzoeksgroep contacteren om de gewenste informatie te verzamelen.


[Overzicht] [Login]