PERSBERICHT: “Ostend Declaration” roept Europa op voor een zeegerichte toekomst | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

PERSBERICHT: “Ostend Declaration” roept Europa op voor een zeegerichte toekomst

Toegevoegd op 2010-10-15
Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen de afgelopen twee dagen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 Conferentie (12-13 oktober). Uit het einddocument, de “Ostend Declaration”, blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.
Lees meer op de pers pagina.


[Overzicht] [Login]