Tweedelige CANVAS-productie over de Biodiversiteit in België: 19 en 26 oktober (22u05-23u00) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Tweedelige CANVAS-productie over de Biodiversiteit in België: 19 en 26 oktober (22u05-23u00)

Toegevoegd op 2010-10-19
Vossen die zonder veel schroom cake en kippenbillen komen ophalen in de Brusselse stadstuin van mevrouw Sastre. Exotische Canadeze ganzen die steeds talrijker worden, de inheemse fauna en flora wegdrummen en waarmee de strijd wordt aangebonden. Palingen waarin restanten van WC-blokjes terug te vinden zijn en die de onderzoekers voor geen geld ter wereld nog willen oppeuzelen... Het zijn maar enkele pakkende fragmenten uit de tweedelige CANVAS-productie over de Biodiversiteit in België (telkens 22u05-23u00). In het tweede deel staan ook oesters, bruinvissen en zeesterren op het menu. Een absolute aanrader!

In de documentaire maakt evolutiebioloog Dirk Draulans een stand van zaken op van de biodiversiteit in ons land, met andere woorden: de verscheidenheid van levende wezens. Dirk Draulans confronteert de kijker met enkele voorbeelden van de invloed die de mens op de natuur heeft en toont tegelijk interessante initiatieven die de verdwijning van de biodiversiteit tegengaan.

Dirk Draulans praat met academici, overheidsinstanties, organisaties en natuurliefhebbers. Niet bang om zijn handen vuil of zijn schoenen nat te maken, trekt hij ook zelf de natuur in om uit te vissen hoe ernstig de situatie is, en wat eraan gedaan kan worden. Dirk neemt ons mee op een boeiende en verrassende ontdekkingstocht van stad tot polder, van bos tot strand en van vijver tot zee. De documentaire toont interessante initiatieven die de verdwijning van de biodiversiteit tegengaan. Er zijn ook soorten die het goed doen, zowel op wereldschaal als in eigen land.

De documentaire bestaat uit twee delen:

  • In het eerste deel van de documentaire, op dinsdag 19 oktober 2010 (22.05 u.), neemt Dirk Draulans een aantal diersoorten onder de loep. Zo zien we onder andere de teloorgang van de vlinder- en bijenpopulatie in onze contreien en anderzijds de opgang van de vos en een aantal exoten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • In het tweede deel, op dinsdag 26 oktober 2010 (22.05 u.), onderzoekt hij onder meer de invloed van de landbouw op onze biodiversiteit, en bekijkt hij hoe het met de fauna en flora van onze rivieren en de Noordzee gesteld is.
  • Deze documentaire is het sluitstuk van een uniek samenwerkingsproject tussen het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Leefmilieu Brussel en de VRT in het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap en het jaar van de biodiversiteit. Doelstelling is om het publiek bewust te maken van biodiversiteit en aan te zetten tot actie. Met medewerking van onder andere VLIZ, KULeuven, INBO, ILVO, BMM, KBIN, BIM, ULiège, UCL, FOD Leefmilieu, Plantentuin Meise en Natuurpunt.

    Bekijk de preview en extra informatie op het portaal Belgium.be en de trailer op de CANVAS-website.


    [Overzicht] [Login]