De Noordzee als veldlaboratorium voor mariene bescherming | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

De Noordzee als veldlaboratorium voor mariene bescherming

Toegevoegd op 2010-11-25
Op het symposium ‘The North Sea, a field lab for marine protection’ kunnen experten in Marine Protected Areas' (MPA's) hun ervaringen delen over het gebruik van wetenschap bij het selecteren, beheren en monitoren van deze speciale beschermingsgebieden (met focus op de Noordzee).

Tegen 2012 wordt Europa verwacht een coherent uitgebouwd netwerk van mariene ‘Special Protection Areas’ uit te bouwen (cf. EU Biodiversity Action Plan). Men moet zich hiervoor baseren op de best beschikbare wetenschappelijke kennis, maar waar staan we wat dat betreft anno 2010?

Voor het Belgisch deel van de Noordzee werd binnen het project WESTBANKS geëvalueerd hoe de wetenschappelijke onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden in het beleidsvormend proces bij het aanduiden, beheren en monitoren van mariene beschermde gebieden (MPA’s).

Tijdens het Europese symposium ‘The North Sea, a field lab for marine protection’ wil het WESTBANKS-consortium en de Marine Board van ESF dat alle MPA-experten uit het Noordzeegebied (wetenschappers, beleidsmakers, natuurbeschermers, etc.) hun ervaringen delen over het gebruik van wetenschap bij hun beleidsplannen voor deze speciale beschermingsgebieden op zee. Hoe moet de wetenschap vertaald worden opdat beleidsmakers er optimaal gebruik kunnen van maken om MPA’s te selecteren, te beheren en te monitoren? Welke wetenschappelijke kennis ontbreekt nog? Welke beleidsmaatregelen zijn nodig om het beheer en het monitoringproces te onderbouwen?

Het symposium gaat door op 22 maart 2011 in Leuven. Meer informatie op de conferentiewebsite.[Overzicht] [Login]