Wereldwijd continu toezicht op oceanen nú noodzakelijk | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Wereldwijd continu toezicht op oceanen nú noodzakelijk

Toegevoegd op 2010-10-29
De wereldwijde oceanografische gemeenschap, verenigd in de Partnership for the Observation of the Global Oceans (POGO) - waar VLIZ ons land vertegenwoordigd - en de organisatie ‘Oceans United’ pleit er op de GEO Plenary and Ministerial Summit voor om de toestand van onze oceanen wereldwijd veel systematischer in de gaten te gaan houden. De snelle ontwikkeling van de digitale techniek maakt zo'n wereldwijd 'cameratoezicht' op onze oceanen wel degelijk mogelijk.
Image: E. Paul Oberlander (Download at http://dl.dropbox.com/u/3960397/OAWRS.final.jpg

De oceanen en kustzeeën vormen samen ruim 70% van het oppervlak van onze, inderdaad voornamelijk blauwe, planeet. Ze zijn daarom van essentieel belang voor onze toekomst op het gebied van klimaatontwikkeling, zeespiegelrijzing en veiligheid, voedselvoorziening, transport, energiewinning en recreatie. Er verschijnen recent steeds meer signalen dat de oceanen en kustzeeën op vele plaatsen aan het veranderen zijn, maar de beelden zijn gefragmenteerd en een samenhangend beeld in zowel ruimte als tijd ontbreekt nog.

Daarom pleit de wereldwijde oceanografische gemeenschap, verenigd in de 'Partnership for the Observation of the Global Oceans (POGO)' en de organisatie ‘Oceans United’ er nu voor om de toestand van onze oceanen wereldwijd veel systematischer in de gaten te gaan houden. De snelle ontwikkeling van de digitale techniek maakt dit nu ook mogelijk. De investering van zo'n wereldwijd 'cameratoezicht' op onze oceanen vereist al gauw een investering van ongeveer 10 miljard Euro en de jaarlijkse kosten van de uitvoering belopen rond 3-4 miljard Euro.

Toch is dit goed geïnvesteerd geld; de organisaties geven hun argumenten hiervoor in het bijgaande uitgebreide Engelstalige persbericht, dat is verspreid ter gelegenheid van de bijeenkomst van de internationale Group on Earth Observations (GEO) op 3 en 4 november in Beijing, direct gevolgd door een ministeriële top aldaar op 5 November.

Ons land wordt in POGO vertegenwoordigd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Bijlage:

  • POGO/Oceans United News release (pdf document)
  • Meer informatie:

  • Over POGO: www.ocean-partners.org
  • Over GEO: www.earthobservations.org
  • Over GEO-VII Summit en ministeriële top: www.earthobservations.org/meetings/geo7.html
  • Over ‘Oceans United’ en het ‘Global Ocean Observing System’ (GOOS): http://oceanunited.net/Ocean


  • [Overzicht] [Login]