Website Belgica-genootschap in een nieuw en uitgebreid kleedje | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Website Belgica-genootschap in een nieuw en uitgebreid kleedje

Toegevoegd op 2010-11-30
De website van het Belgica Genootschap (www.belgica-genootschap.be) is recent fors uitgebreid, waardoor het zeker de moeite waard is om eens een nieuw bezoekje te wagen. Nieuwe toepassingen maken een rondreis naar de plekken die De Gerlache aandeed of een reis door de tijd perfect mogelijk. Daarenboven zijn alle expeditieverslagen nu volledig beschikbaar in full text en worden de erin gepubliceerde illustraties apart ontsloten. We wensen je een behouden virtuele ontdekkingsreis toe!
Het Belgica Genootschap wil een bijdrage leveren tot de wetenschappelijke kennis van onze maritieme geschiedenis, het onder de aandacht brengen van maritiem erfgoed, de problematiek van conservering en ontsluiting van historische vaartuigen. Ze doet dit in de eerste plaats door de geschiedenis van de wetenschap – en in het bijzonder de polaire maritieme wetenschap – in kaart te brengen. Hierbij staat de geschiedenis van het vaartuig Belgica (1884-1940) centraal. De website van het Genootschap is recent fors uitgebreid, waardoor het de moeite wordt om zeker eens een nieuw bezoekje te wagen. Rechtsboven op de home-pagina (www.belgica-genootschap.be) wordt je via het dynamische blokje doorverwezen naar de nieuwigheden op de website:

  • Je gaat De Gerlache achterna en maakt een virtuele rondreis langsheen de door hem verkende Antarctische plaatsen via de nieuwe GIS-applicatie.
  • Als je liever inzicht krijgt in de chronologie van deze ontdekkingsreizen en andere gebeurtenissen, kun je de tijdlijn raadplegen.
  • Alle expeditierapporten van de Zuidpoolexpeditie zijn nu digitaal in full text beschikbaar.
  • De illustraties uit al deze expeditierapporten en andere Belgica-publicaties zijn apart ontsloten.


  • [Overzicht] [Login]