Mariene topdeskundigen roepen op tot een ‘Europese strategie voor mariene wetenschappen, technologie en innovatie’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Mariene topdeskundigen roepen op tot een ‘Europese strategie voor mariene wetenschappen, technologie en innovatie’

Toegevoegd op 2007-06-29
Meer dan 200 Europese mariene wetenschappers en beleidsmakers kwamen samen in Aberdeen om hun visie te formuleren over de rol van wetenschap en technologie voor het onderbouwen van het geplande Europese maritieme beleid. De te volgen ‘strategie’ werd vastgelegd als de ‘Verklaring van Aberdeen’.
Voorzitters van EurOCEAN 2007 - v.l.n.r. Peter Heffernan (Marine Institute, Ierland), Joe Borg (EU - Fisheries and Maritime Affairs), Lars Horn (Marine Board/ESF), Peter Herzig (KDM, Duitsland) en Joao Coimbra (CIMAR, Portugal) © MB/ESF
Op de EurOCEAN 2007 conferentie in Aberdeen op 22 juni zijn experts in mariene en maritieme wetenschappen van over heel Europa het erover eens geworden dat de economische ontwikkeling van het mariene milieu, het milieubeheer en het onderzoek naar de effecten van klimaatswijzigingen baat zouden hebben bij een allesomvattende ‘Europese strategie voor mariene en maritieme wetenschappen, technologie en innovatie’. Deze strategie is volgens hen absoluut noodzakelijk om het geplande Europese maritieme beleid te onderbouwen.

Het resultaat van de conferentie, de ‘Verklaring van Aberdeen’, roept op tot een gecoördineerde aanpak van mariene wetenschappen over heel Europa. Dit is van essentieel belang ter ondersteuning van de aanbevelingen van het Europese Groenboek ‘Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: een Europese visie op de Oceanen en Zeeën’.

De ‘Verklaring van Aberdeen’ is ontstaan vanuit een gelijkaardige verklaring die goedgekeurd werd in Galway (Ierland) tijdens een gelijkaardige meeting (EurOCEAN 2004). Ze had tot gevolg dat ‘mariene wetenschappen en technologie’ vastgelegd werd als een prioritair intersectoraal thema binnen het zevende Europese Kaderprogramma.

© MB/ESF
Deelnemers aan de EUROCEAN 2007 conferentie zijn ervan overtuigd dat een dergelijke onderzoeksstrategie op beduidende manier zal bijdragen tot de levenskwaliteit in Europa. Ze zal de nodige wetenschappelijke ondersteuning en technologische innovaties voorzien voor een allesomvattend Europees maritiem beleid. Zo zal ze Europa in staat stellen om haar aandeel binnen de wereldwijde maritieme markteconomie (nu geschat op 4.360 miljard EUR) te vergroten via de ontwikkeling van innovatieve en milieuvriendelijke technologieën. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mariene biotechnologie, systemen voor hernieuwbare oceaanenergie, nieuwe benaderingen voor maritiem transport, vernieuwende systemen voor de observatie van oceanen en bijhorende technologieën, mariene recreatie en toerisme, en duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen.

Het waren de Marine Board/ESF (binnenkort met hun kantoren in Oostende) en de Europese Commissie die het evenement organiseerden. Het werd bijgewoond door ongeveer 200 deelnemers uit twintig landen van over de hele wereld: vertegenwoordigers van de internationale mariene en maritieme wetenschappelijke en technologische gemeenschap, beleidsmakers, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden.

Ook in Vlaanderen zijn de mariene wetenschappers overtuigd van het belang van deze ‘strategie’. Hun standpunt werd op de Aberdeen meeting vertegenwoordigd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De declaratie moet ook in onze contreien onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën stimuleren, die nodig zijn voor het creëren van een dynamische maritieme economie, die in harmonie is met de mariene omgeving.

Voor meer informatie: Jan Mees (059/34 21 30 - Jan.Mees@vliz.be) of marineboard@esf.org[Overzicht] [Login]