Hoe indicatoren voor een duurzame ontwikkeling toepassen in Europese kustgebieden? | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Hoe indicatoren voor een duurzame ontwikkeling toepassen in Europese kustgebieden?

Toegevoegd op 2007-07-12
Met de recente publicatie 'Indicator Guidelines - to adopt an indicator-based approach to evaluate coastal sustainable development' rapporteert het DEDUCE consortium (waartoe ook VLIZ behoort) over de praktische toepasbaarheid op Europese schaal van een in 2004 vooropgestelde set van indicatoren.
In navolging van de EU aanbeveling voor het implementeren van een geïntegreerd beheer van kustgebieden werkte het DEDUCE project sinds 2005 aan een gemeenschappelijk kader voor het berekenen, omschrijven en voorstellen van indicatoren voor duurzame ontwikkeling (IDO) in kustgebieden op ruimtelijke en temporele schaal. Partners in dit Europese project kwamen uit Malta, Frankrijk, Spanje, Letland, Polen en België. Voor Vlaanderen waren de Provincie West-Vlaanderen, het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, MD&K-Afdeling Kust, het SAIL partnerschap en VLIZ, partners binnen het DEDUCE project.

In het rapport wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste bevindingen bij het toepassen in verschillende landen en op verschillende schaal, van de in 2004 voorgestelde set van indicatoren door de 'EU Working Group on Indicators and Data' van de EU-ICZM expertengroep. Het document werd voorgesteld op de slotconferentie van het DEDUCE project op 1 juni 2007 in Brussel.

Het document kan in papieren vorm opgevraagd worden bij Ann-Katrien Lescrauwaet (annkatrien.lescrauwaet@vliz.be of + 32 (0)59 34 21 46) of gedownload worden in pdf-formaat vanop de DEDUCE-website.[Overzicht] [Login]