De ‘VLIZ North Sea Award 2007’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

De ‘VLIZ North Sea Award 2007’

Toegevoegd op 2007-08-22
Beloont een recente, innovatieve wetenschappelijk bijdrage aan de kennis van het Noordzee ecosyteem
De VLIZ North Sea Award 2006 werd uitgereikt aan dr. Eric Stienen (INBO) voor zijn werk 'Living with gulls - Trading of food and predation in the Sandwich Tern Sterna sandvicensis. Dit gebeurde op de Jongerencontactdag in maart 2007. © VLIZ (Decleer)

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) kan jaarlijks een wetenschappelijke prijs uitreiken om vernieuwend fundamenteel of toegepast marien onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van de Noordzee, met nadruk op de Zuidelijke Bocht of het Kanaal.

De prijs wordt toegekend aan een onderzoeker (of een onderzoeksgroep) die werkt in en afkomstig is uit een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bij voorkeur relevant is voor het duurzaam beheer van de beschouwde regio. Studies die de biodiversiteit van het lokale ecosysteem behandelen zijn ook welkom. De bijdrage moet een postgraduaat of postdoctoraal niveau hebben.

Kandidaten worden verzocht hun dossier in te dienen voor 16 november 2007. Meer informatie over de procedure is beschikbaar in het reglement of op de VLIZ website.[Overzicht] [Login]