Studiedag 'Zeewetenschappen in de klas' | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Studiedag 'Zeewetenschappen in de klas'

Toegevoegd op 2011-04-20
Het VLIZ en Vereniging Leerkrachten Wetenschappen (VeLeWe) nodigen wetenschapsleraren en liefhebbers uit voor een studiedag over hoe het zeeonderzoek de lessen kan kleuren op woensdagmiddag 18 mei in het Museum voor Natuurwetenschappen te Brussel.

Wil je als leerkracht in de wetenschappen op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in het zeeonderzoek? Of heb je nood aan nieuw lesmateriaal? Kom dan een visje verschalken in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Daar kun je op 18 mei 2011 terecht voor een studienamiddag van de VeLeWe, samen met zee-experten en lesgevers.

Het zeeonderzoek kan je wetenschapslessen kleuren. Thema’s als diepzeeduiken, bioluminiscentie bij zeevuurvliegjes en plastiekverontreiniging van de oceaan lenen zich uitstekend tot het verwerven van wetenschappelijke geletterdheid als je het in de klas moet hebben over gaswetten, enzymen of kunststoffen.

Tijdens de studiedag hoor je meer over de effecten van de klimaatsverandering in de oceanen, hoe een strandbiotoop te onderzoeken en waarom je voor zeeonderzoek niet met je klas naar zee hoeft. Met lege handen ga je niet naar huis, je krijgt heel wat ideeën voor lesmateriaal mee. Ook kun je vroegtijdig intekenen voor een gratis exemplaar van het handboek “De wetenschap van de zee” dat na de zomer in de boekhandel verschijnt. Liefhebbers van de museumcollectie krijgen als dessert een geleide tocht door de rijkdom van het zeeleven.

Programma

13:30 Onthaal met koffie
14:00 Verwelkoming
 • dr. Nancy Fockedey (VLIZ)
  over het belang van de oceaan

 • mevr. Mieke Eggermont (bioloog, ARC UGent, ex-leerkracht)
  over marinade van de lessen biologie

 • mevr. Marleen Willaert (Horizon Educatief, ex-leerkracht)
  over veldwerk aan de kust: de strandbiotoop

 • dr. Jan Seys (VLIZ)
  over de klimaatsverandering en de oceaan

 • dhr. Kris Couvreur (leerkracht, duikinstructeur)
  over de fysica van het duiken

 • dhr. Michiel Smits (IMDC, ex-leerkracht)
  over zee-rijke experimenten

 • mevr. Evy Copejans (VLIZ)
  over de smaak van de zee in het onderwijs

 • 15.45 Koffiepauze
  16:05-16:50 Begeleide rondleiding door het museum

  Inschrijven vóór 1 mei 2011 via het inschrijvingsformulier op de website van de VELEWE.

  Prijs: 10 euro, te storten op rek. BE71 0010 5526 9969 - GEBABEBB van de Ver. Leraars Wetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel
  Inbegrepen: koffie, rondleiding museum, boek "Wetenschap van de zee; over een onbekende wereldoceaan"

  Lees meer in de folder

  Link: http://www.vliz.be/NL/Infoloket/Evenementen



  [Overzicht] [Login]