Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen

Toegevoegd op 2011-04-22
Studiedag over hoe Vlaamse en Nederlandse onderzoekers aankijken tegen de stijgende zeespiegel en de geplande bescherming van onze Noordzeekusten op dinsdag 24 mei 2011 in het Centrum Staf Versluys in Bredene.

Het ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan’ van de Vlaamse overheid, de denkoefening ‘Vlaamse Baaien’ ingegeven vanuit de baggersector, het ‘Kappa-plan’ van Natuurpunt. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die streven naar een kustlijn die België straks beter beschermt tegen de stijgende zeespiegel en het opkomende stormgeweld. Tevens betrachten ze, elk op hun manier en met eigen accenten, economische en ecologische meerwaarde te bieden aan de nakende kustherinrichtingsplannen. Intussen is ook Nederland volop zijn kust aan het “heruitvinden”.

Maar wat denken Vlaamse en Nederlandse wetenschappers hiervan? Hoe zien zijn vanuit hun vakgebied de toekomst van onze Noordzeekust, als die wordt herkneed en minder dynamisch gemaakt door allerlei ingrepen?

Hoe zal de natuurlijke aanzanding en afkalving, of de vorming van slibvelden evolueren? Moeten we vrezen voor meer algenbloei, zoutwaterbinnendringing in het achterliggende landbouwgebied of “coastal squeeze” van natuurgebieden? En welke innovatieve technieken kunnen daarbij van nut zijn? Op 24 mei krijgt u een verfrissende, grensoverschrijdende en ongezouten wetenschappelijke kijk op de zaak, met boeiende voordrachten en prikkelende discussies. Een niet te missen studiedag voor ieder die de toekomst van onze kust aanbelangt!

Locatie

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys
Kapelstraat 76
8450 Bredene
T: + 32 (0) 59 56 19 67
www.stafversluyscentrum.be

Inschrijven en meest recente info: www.vliz.be/moeternogzandzijn

Persuitnodiging

Organisatie & Info

Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
info@vliz.be
www.vliz.be
Natuurpunt - Kustwerkgroep kustwerkgroep@gmail.com

Flankerend evenment:

De dag (25 mei) nadien vindt op dezelfde locatie de slotconferentie plaats van het Belgische klimaat- en zeeproject CLIMAR: “Evaluatie van de impacts van klimaatsverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten”.

Dat het klimaat verandert valt niet te ontkennen. Ongeacht het uitvoeren van preventieve maatregelen aan de bron, zoals het verminderen van broeikasgassen, is een tijdige aanpassing aan klimaatsveranderingen vereist. Ook aan onze kust. In het federaal onderzoeksproject CLIMAR werd de laatste vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwend en duurzaam aanpassingsbeleid voor het kusttoerisme, de zeevisserij en de kustverdediging. Bovendien werden instrumenten ontwikkeld, die deze aanpassingsmaatregelen kunnen evalueren op duurzaamheid en hun relatie met het beleid. Want een geïntegreerd beheer ontwikkelen met aandacht voor ecologische, economische en sociale aspecten is een must! Alle bevindingen van het CLIMAR worden voorgesteld tijdens de eindworkshop op 25 mei in het Staf Versluyscentrum in Bredene. In de namiddag volgt een uitgebreid panelgesprek, waarbij de nadruk zal liggen op het beleid. De verschillende beleidsniveaus komen aan het woord (Vlaamse overheid, Federale overheid, Nederlandse overheid, overheden die bezig zijn met de gevalstudies, in casu kustverdediging, visserij en kusttoerisme): hoe zien zij de adaptatie aan klimaatsveranderingen voor de Belgische en Nederlandse kust en het Belgische en Nederlandse deel van de Noordzee en wat gebeurt er op hun niveau? Verder wordt de nadruk gelegd op het verdere onderzoek: waar zijn de lacunes, wat moet prioritair verder onderzocht worden? Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Dat kan tot en met 13 mei via d.vandeneynde@mumm.ac.be. Een gedetailleerd programma vind je terug op http://services.arcadisbelgium.be/climar.[Overzicht] [Login]