Perspectieven en beperkingen voor aquacultuur in Vlaanderen? | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Perspectieven en beperkingen voor aquacultuur in Vlaanderen?

Toegevoegd op 2007-08-24
Rondetafel met eminente sprekers uit de academische wereld, de overheid, de wetenschappelijke instellingen en de industrie waarbij ze hun visie geven op de toekomst, de te verwachten ontwikkelingen en de opportuniteiten voor onze kust. De nadruk zal liggen op interactie en gedachtenwisseling met het aanwezige publiek.
© VLIZ (Fockedey)

In de pers hoorden we recent over grootste plannen voor het kweken van Vlaamse mosselen, tong, biofuel producerende micro-algen en andere verhalen over de meest fantastische perspectieven voor het ontwikkelen van aquacultuur aan onze kust. Veel mensen stellen zich echter vragen over de realiseerbaarheid ervan.

Hoogtijd dus om alles wat in perspectief te plaatsten. In een rondetafelgesprek met Vlaamse experten uit de academische wereld, de privé-sector en de overheid wil het VLIZ, i.s.m. ILVO-visserij, het Laboratorium voor Aquacultuur en het Artemia Reference Center van de Universiteit Gent, een debat aangaan met het publiek over de perspectieven en de beperkingen van het ontwikkelen van deze en andere aquacultuurprojecten aan onze kust.

Op donderdag 13 september zijn geïnteresseerden welkom tussen 16.00 en 18.00 op de Wandelaarkaai in Oostende. Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 7 september door de ingevulde antwoordkaart door te mailen of te faxen naar 059-34 21 31.[Overzicht] [Login]