Vlaanderen bouwt een nieuw onderzoeksschip 'Simon Stevin' | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Vlaanderen bouwt een nieuw onderzoeksschip 'Simon Stevin'

Toegevoegd op 2007-12-11
Op 10 december maakten minister-president Kris Peeters en minister Patricia Ceysens - namens de Vlaamse Regering - de plannen kenbaar rond de bouw van een nieuw onderzoeksschip, dat het huidige schip RV Zeeleeuw moet vervangen. Het VLIZ zal instaan voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur. DAB Vloot (MDK) zal de operationaliteit van het nieuwe kustvaartuig waarborgen. Het schip kreeg alvast de naam 'Simon Stevin', een Vlaamse intellectuele duizendpoot (°1548, Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten.

Met de bouw van het nieuw onderzoeksschip engageert Vlaanderen zich niet alleen om opvolging te voorzien voor het oceanografisch schip RV Zeeleeuw, maar wil het ook benadrukken dat het blijft investeren in wetenschappelijke en technologische vernieuwing als motor voor een duurzame samenleving.

Sinds 2001 kunnen mariene onderzoekers inschepen op de Zeeleeuw om wetenschappelijke bemonsteringen uit te voeren in de Noordzee en het Schelde-estuarium. De Zeeleeuw (bouwjaar 1977) werd hiertoe in 2000 omgebouwd van een loodstender tot een onderzoeksschip. In de afgelopen jaren werd duidelijk hoe deze investering heeft geleid tot beter en meer multidisciplinair zeewetenschappelijk toponderzoek in onze regio, en tot opleidingskansen voor zeewetenschappers.

Een recente bevraging en haalbaarheidsstudie bij de meer dan 500 mariene wetenschappers in Vlaanderen bevestigde dat er grote nood bestaat aan de logistieke ondersteuning van hun onderzoek. Hierbij dient prioriteit te gaan naar een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en de aanpalende riviermondingen.

Met het nieuw geplande vaartuig wil minister Patricia Ceysens de ingeslagen weg van vernieuwing in onderzoek en technologie verder bewandelen. Het nieuwe schip zal tegemoetkomen aan de gedetecteerde noden aan scheepstijd voor onderzoek en monitoring, en zal de Vlaamse wetenschappers aan de Europese top houden. Tevens zal het nieuwe onderzoeksschip actief kunnen bijdragen aan internationale verplichtingen met betrekking tot zeebeheer en het onderbouwen van het Vlaamse beleid inzake visserij en toegankelijkheid van de havens. Het schip zal ook worden ingezet voor training en educatie en als testplatform voor nieuwe maritieme technologieën.

De DAB Vloot (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) zal als multifunctionele reder van de Vlaamse overheid zijn nautische en technische expertise aanwenden om de operationaliteit van het schip te waarborgen. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal instaan voor de wetenschappelijke programmatie van de vaarten en voor het beheer van de onderzoeksapparatuur. Door deze belangrijke stap in de ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek zal het VLIZ zijn rol als facilitator van de zeewetenschappelijke kennisontwikkeling en als marien knooppunt naar de internationale gemeenschap toe in de toekomst nog beter kunnen vervullen.

Minister Ceysens kondigde ook de aankoop aan van bijkomende ‘land-based facilities’. Deze bevinden zich op wandelafstand van het VLIZ en vormen onderdeel van de InnovOcean site, de attractiepool van oceanografische initiatieven op de oosteroever te Oostende. Minister-president Peeters zal zich engageren om het schip met zijn DAB Vloot te bemannen, te onderhouden en dagelijks te laten varen ten dienste van het onderzoek.

Artist impression van het nieuwe onderzoeksschip RV 'Simon Stevin' in 3D (wmv-file - 7,5 Mb)
Technische fiche RV 'Simon Stevin'
Meer info over de persoon 'Simon Stevin'

Fotogalerij van de persconferentie op 10 december 2007.[Overzicht] [Login]