Vlaams Instituut voor de Zee

platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

 
VLIZ North Sea Award 2012 voor innovatief Noordzee-onderzoek
Toegevoegd op 2012-11-14

Word jij of je onderzoeksgroep de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2012’? Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 november 2012.

De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker (of onderzoeksteam) die actief is in en verblijft in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1000 EUR en heeft tot doel het wetenschappelijk werk te erkennen en te bekronen dat bijdraagt tot innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.t. structuur, werking en duurzaam beheer van het Noordzee-ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen zijn van postuniversitair of postdoctoraal niveau.

Bekijk de lijst van eerdere winnaars van de VLIZ North Sea Award.

De North Sea Award 2012 wordt officieel uitgereikt op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2013 op 15 februari 2013.

Kandidaten worden verzocht hun dossier in te dienen vóór 30 november 2012. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op de VLIZ website of in het wedstrijdreglement.[Overzicht] [Login]