Eerste VLIZ ledendag op 13 juni! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Eerste VLIZ ledendag op 13 juni!

Toegevoegd op 2008-05-14
Wie lid is van VLIZ en nader kennis wil maken met onze activiteiten, de medewerkers, bestuurders, wetenschappelijke adviseurs en andere leden is van harte welkom op vrijdag 13 juni op de eerste VLIZ-ledendag.
Vanaf 14.00 uur kan je de jaarlijkse open vergadering van de Wetenschappelijke Commissie bijwonen, waarop een viertal actuele thema’s aan bod komen. Om 16.00 uur wordt het VLIZ activiteitenverslag 2007 gepresenteerd en het jaarboek aan alle aanwezigen in primeur aangeboden. Vanaf 17.00 uur volgt een receptie en kan er naar lieve lust ‘genetwerkt’ worden.

PROGRAMMA

14.00 – 16.00Open vergadering van de wetenschappelijke commissie: presentaties en discussies
ook open voor al de leden van het VLIZ - zaal Beaufort, ingang pakhuis 69
  1. Investeringen op zee en op land: de Simon Stevin en nieuwe VLIZ walfaciliteiten - André Cattrijsse
  2. VLIZ thematische informatieve fiches: van data en informatie naar kennis - Ann-Katrien Lescrauwaet en Jan Mees
  3. De Marine Board en de Europese mariene onderzoeksruimte - Jan-Bart Calewaert
  4. Historische en etymologische verklaring van zeetermen - Magda De Vos
16.00-16.30Eerste VLIZ ledendag
enkel voor VLIZ leden - zaal Beaufort, ingang pakhuis 69
  1. Presentatie van het 'VLIZ Jaarboek 2007' door Jan Mees
  2. Overhandiging aan de heer Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen en voorzitter van het VLIZ
16.30-18.30Receptie
enkel voor VLIZ leden - receptieruimte IOC Project Office for IODE, ingang pakhuis 61

Graag uw aanwezigheid vóór 6 juni voor één of meerdere dagdelen bevestigen via de antwoordkaart.[Overzicht] [Login]