www.ikhebeenvraag.be | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

www.ikhebeenvraag.be

Toegevoegd op 2008-05-14
Heb je een wetenschappelijke vraag? Op de interactieve vraagbaak www.ikhebeenvraag.be kun je ze stellen aan wetenschappers van 14 Belgische onderzoeksinstellingen en universiteiten (waaronder het VLIZ).
Met vragen over zee en kust kan je al sinds jaar en dag terecht op het infoloket van VLIZ (info@vliz.be of 059 34 21 30). We proberen je dan zo goed mogelijk verder te helpen door een wetenschappelijk gefundeerd antwoord te formuleren of je door te verwijzen naar experten aan mariene onderzoeksinstellingen.

Maar nu kun je ook met alle andere wetenschappelijke vragen terecht op de website www.ikhebeenvraag.be. Op deze interactieve vraagbaak kan het brede publiek, van jong tot oud, allerlei wetenschappelijke vraagstukken kwijt: vragen over natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) en wiskunde, maar even goed over taal en literatuur, psychologie, geschiedenis, wijsbegeerte... Huiswerkvragen of vragen naar een medische diagnose worden niet beantwoord.

Wetenschappers van verschillende Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen en universiteiten geven antwoord. VLIZ is één van de 14 partners binnen dit webproject.[Overzicht] [Login]